Jaarkalender 2018

Hierbij kunt u de jaarkalender voor 2018 downloaden. Het bevat de hoogtepunten van het jaar 2018. Noteer ze in uw agenda. In de loop van het jaar krijgt u meer informatie over de verschillende evenementen, trainingen en bijeenkomsten.

Kalender 2018

10 Dagen van Gebed

God heeft vele wonderen verricht in eerdere edities van Ten Days of Prayer. Deze bijeenkomst wordt sinds 2006 elk jaar gehouden gestimuleerd door de Generale Conferentie. De Heilige Geest bracht wedergeboorten, bekeringen, een nieuwe passie voor evangelisatie en herstelde relaties voort. Het is echt door gebed dat vernieuwing wordt bereikt!

Wat zijn de 10 dagen van gebed?

Gedurende 10 dagen worden Adventkerken over de hele wereld aangemoedigd om samen te bidden. Het principe is dat elke groep of kerk op een specifieke plaats of per telefoon bijeenkomt, voor een uur om in dezelfde geest te bidden.

Wanneer zijn de volgende 10 dagen van gebed?

In 2018 begint het programma op 10 januari en eindigt het op 20 januari. De elfde dag is 20 januari een zaterdag. De mogelijkheid voor gemeenschappen om God te eren voor alles wat Hij gedurende deze 10 dagen heeft gedaan, voor alle antwoorden en levens die hersteld zijn.

Is er een thema dat alle kerken gemeen hebben voor deze 10 dagen gebed?

Dit jaar zijn deze dagen van gebed bedoeld als een gebedservaring met onze Hogepriester.

Je vindt al het materiaal voor deze 10 dagen van gebed hier.

Jaarkalender 2017

Hierbij kunt u de jaarkalender voor 2017 downloaden. Het bevat de hoogtepunten van het jaar 2017. Noteer ze in uw agenda. In de loop van het jaar krijgt u meer informatie over de verschillende evenementen, trainingen en bijeenkomsten.

Kalender 2017

Gedragscode Erkende Gastsprekers

Erkende gastsprekers zijn mensen die op geheel vrijwillige basis hun gaven van het preken aanbieden aan andere gemeenten dan hun eigen. De gedragscode is bedoeld om de uitnodigende gemeenten te verzekeren dat de spreker een positieve bijdrage levert aan het gemeenteleven. Deze gedragscode wordt aan nieuwe gastsprekers aangeboden die door hun gemeente aanbevolen worden en na goedkeuring van het Federatiebestuur. Erkende gastsprekers komen met naam en toenaam op het preekrooster te staan en krijgen hun reiskosten vergoed door de Federatie.

Gedragscode Erkende Gastsprekers