Gedragscode Erkende Gastsprekers

Erkende gastsprekers zijn mensen die op geheel vrijwillige basis hun gaven van het preken aanbieden aan andere gemeenten dan hun eigen. De gedragscode is bedoeld om de uitnodigende gemeenten te verzekeren dat de spreker een positieve bijdrage levert aan het gemeenteleven. Deze gedragscode wordt aan nieuwe gastsprekers aangeboden die door hun gemeente aanbevolen worden en na goedkeuring van het Federatiebestuur. Erkende gastsprekers komen met naam en toenaam op het preekrooster te staan en krijgen hun reiskosten vergoed door de Federatie.

Gedragscode Erkende Gastsprekers

28 Fundamentele Geloofswaarheden

In dit document worden de 28 belangrijkste geloofspunten van de Adventkerk opgesomd. Het is een belangrijk document, maar het is geen document dat nooit kan worden veranderd. Nieuwe inzichten kunnen tot een andere verwoording leiden, maar niet nadat daarover een brede consensus is gegroeid en de wereldkerk, in een vergadering met vertegenwoordigers van over de gehele wereld, daartoe besluit.

28 Fundamentele Geloofswaarheden

De 5 uitdagingen

Een document gemaakt voor het plannencomité van de Administratieve Vergadering van 2015. Hierin worden de 5 voornaamste uitdagingen geformuleerd waar de Adventkerk in België en Luxemburg voor staat. De uitdagingen zijn geschreven door verschillende predikanten van de federatie. Het is een beschrijving van de uitdagingen en geen oplossing. Het stuk is nog steeds relevant voor het beleid van de kerk vandaag de dag.

Vijf Uitdagingen 2015