Algemene Vergadering Unie

Van 8-12 mei werd de Algemene Vergadering van onze Franco-Belgische Unie gehouden. Deze administratieve gebeurtenis heeft aan een 170-tal afgevaardigden van de drie Federaties (Noord Frankrijk, Zuid-Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgse) als ook enkele andere gevolmachtigden van de instellingen (Campus du Salève e.a.) de gelegenheid geschonken de nieuwe verantwoordelijken te kiezen…

Verder lezen

Permanente Vorming

Een kerk zijn is een zegening. We zijn verenigd in de liefde van de Here en we stellen ons in zijn dienst door die liefde te delen in de kerk. Een kerk zijn is ook antwoorden aan de oproep een zegening te worden voor de medemensen, hen uit te nodigen…

Verder lezen

Een nieuw jaar, een nieuwe locatie

Op zondag 14 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Federatie plaats. Alle ouderlingen, predikanten, departementsverantwoordelijken, leden van het federatiebestuur en enkele buitenlandse gasten, waren uitgenodigd om een zegen te vragen voor het nieuwe jaar. Gebruikelijk vond de nieuwjaarsreceptie plaats in Hasselt, maar door omstandigheden kon dat dit jaar niet…

Verder lezen

Nieuw Bestuur Nederlandse Unie

Het afgelopen weekend vond de vijfjaarlijkse sessie van de Nederlandse Unie plaats in Almere. Tijdens deze vergadering op de tweede dag werd er een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen. Ds. Rob de Raad werd benoemd tot de nieuwe voorzitter. In de middag werden ook de algemeen secretaris en penningmeester benoemd: ds….

Verder lezen