Nieuwe Penningmeester voor Zuid-Frankrijk

Bij de afgelopen Algemene Vergadering van de Frans-Belgische Unie werd de penningmeester van de Zuid-Franse Federatie (FFS), Philippe Aurouze, benoemd tot penningmeester van de Unie. Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering van de FFS in mei van dit jaar in Arles, Frankrijk, bleven vele posten vacant, waaronder de positie van de…

Verder lezen

Overlijden Michel Mayeur

Het is met diepe droefenis dat we afscheid hebben moeten nemen van Michel Mayeur. Geboren op 17 november 1951 en heengegaan op 18 december 2018, na een lang gevecht tegen kanker. Michel had net zijn 67e verjaardag gevierd. Ondanks de pijn is hij vredig ingeslapen en dat is een troost…

Verder lezen

Predikantenvergadering in Nederland

Gedurende 7 en 8 november kwamen alle predikanten van de Belgisch-Luxemburgse Federatie, haar kantoorpersoneel en enkele predikanten van de Nederlandse Unie samen in Nederland voor een studie over “Geweld en Geweldloosheid”.  Op 11 november herdachten we dat het 100 jaar geleden was dat de eerste wereldoorlog eindigde. Dat heeft er…

Verder lezen

Algemene Vergadering Unie

Van 8-12 mei werd de Algemene Vergadering van onze Franco-Belgische Unie gehouden. Deze administratieve gebeurtenis heeft aan een 170-tal afgevaardigden van de drie Federaties (Noord Frankrijk, Zuid-Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgse) als ook enkele andere gevolmachtigden van de instellingen (Campus du Salève e.a.) de gelegenheid geschonken de nieuwe verantwoordelijken te kiezen…

Verder lezen