Les 2 – De Geest achter de schermen

“De wind waait waarheen hij wil” en “je moet geboren worden uit water en geest”. De ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus is heel betekenisvol m.b.t. wat God via zijn Geest in de mens wil verwezenlijken.