Les 7 – De vrucht van de Geest

In Galaten 5 spreekt Paulus over DE vrucht van de Geest (en niet de vruchten – Gal 5), en zet dit in contrast met wat in de oudere vertalingen ‘de werken van het vlees’ wordt genoemd, allerhande foute houdingen. De context is er een van verzet tegen judaïsanten die allerlei wetten geboden wilden opleggen.
doc icon 7-de-Geest.docx
default icon 7-de-Geest.pptx