Raoul Dederen overleden

Afgelopen maandag, 24 oktober 2016, is dr. Raoul Dederen op 91-jarige leeftijd overleden. Dr. Dederen was een invloedrijke adventistische theoloog en onderwijzer geboren in 1925 in Pepinster, België. Vanaf 1947 is hij 7 jaar predikant in België geweest waarna hij 10 jaar les gaf aan de adventistische universiteit van Frankrijk…

Verder lezen

Fede-Info oktober 2016

De Fede-Info van oktober 2016. Met deze keer een verslag van de Algemene Vergadering van 12 juni jongstleden. Een interview met Mihai Morcov, aalmoezenier in de gevangenis van Vorst, Brussel. Een introductie van de nieuwe ADRA-directeur, Jonathan Lo Buglio. Verslagen van twee bijzondere dopen in de gemeenten Esch, Luxemburg en Brussel Roemeens. Verslagen van de zomerkampen van Adventjeugd, inclusief de unie-camporee. En natuurlijk nog veel meer.

De Fede-Info is een nieuwsbulletin van de Federatie en wordt ongeveer 3 keer per jaar uitgegeven. Via de schrijver van uw gemeente kunt u een gedrukt exemplaar bemachtigen.

Fede-Info oktober 2016 – Nederlands

Les 5 – Job, Vervloek de dag

Aan het begin van het boek wordt Job voorgesteld als toonbeeld van een gelukkig man, bij wie alles lukt: hij heeft een mooi gezin, hij is rijk en heeft een goede naam, hij is bovendien een toon­beeld van vroomheid (Job 1:1-5). Een hoofdstuk verder zien we hem zitten in zak en as: hij is alles kwijt. Het hoeft niet te verbazen dat hij wegzinkt in depressie. Jobs uitspraken laten ons toe om enkele symptomen van zijn depressie aan te wijzen

doc icon 5-Job-Vervloek-de-dag.docx