Les 9 – Hoop

Hoop doet leven zegt men. En ook: zolang er leven is, is er hoop. Voor Job is dit niet evident. Soms ziet hij het helemaal niet meer zitten. En dan verschijnen er plots toch sprankels hoop aan de horizon… doc icon 9-Job.docx default icon 9-Job.pptx

Tell the World (Vertel het de Wereld)

Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, “Tell the World” vertelt het verhaal van een kleine groep boeren uit noordoostelijke regio van de Verenigde Staten. Zij leggen het fundament voor een organisatie die het voortouw heeft genomen op onderwerpen als gezondheid, onderwijs, communicatie en Bijbelse interpretatie. De film begint met een…

Verder lezen

Les 8 – Onschuldig bloed

Jobs situatie is heel extreem: hij verliest zijn 10 kinderen, zijn dienstknechten, zijn bezit, zijn gezondheid… Ook vandaag gebeuren er vreselijke dingen. Het leven lijkt soms zo wreed en oneerlijk! Onvermijdelijk rijst dan de vraag: En God in dit alles? doc icon 8-Job.docx default icon 8-Job.pptx

Gedragscode Erkende Gastsprekers

Erkende gastsprekers zijn mensen die op geheel vrijwillige basis hun gaven van het preken aanbieden aan andere gemeenten dan hun eigen. De gedragscode is bedoeld om de uitnodigende gemeenten te verzekeren dat de spreker een positieve bijdrage levert aan het gemeenteleven. Deze gedragscode wordt aan nieuwe gastsprekers aangeboden die door hun gemeente aanbevolen worden en na goedkeuring van het Federatiebestuur. Erkende gastsprekers komen met naam en toenaam op het preekrooster te staan en krijgen hun reiskosten vergoed door de Federatie. Gedragscode Erkende Gastsprekers