Les 5 – Job, Vervloek de dag

Aan het begin van het boek wordt Job voorgesteld als toonbeeld van een gelukkig man, bij wie alles lukt: hij heeft een mooi gezin, hij is rijk en heeft een goede naam, hij is bovendien een toon­beeld van vroomheid (Job 1:1-5). Een hoofdstuk verder zien we hem zitten in zak en as: hij is alles kwijt. Het hoeft niet te verbazen dat hij wegzinkt in depressie. Jobs uitspraken laten ons toe om enkele symptomen van zijn depressie aan te wijzen doc icon 5-Job-Vervloek-de-dag.docx

Noodsituatie in Haïti

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de Caraïben kort geleden getroffen door de hevigste orkaan van de 50 laatste jaren, “Matthew” genaamd. Hij heeft een spoor van vernieling achter zich gelaten. Haïti is het zwaarst getroffen land door de passage van deze orkaan. Deze nieuwe ramp komt als een mokerslag aan…

Verder lezen

Statuswijziging Nederlandse Unie

Wim Altink

Op zondag 9 oktober werd op de Annual Council van de Generale Conferentie gestemd over de status van de Nederlandse Unie van Zevende-dags Adventisten. De Annual Council is de jaarvergadering van het bestuur van de wereldkerk. Dit bestuur bestaat uit onder andere het dagelijks bestuur van de Generale Conferentie en…

Verder lezen

Samen Kerk, Samen Sterk

John Sanches

Op Sabbat 8 oktober werd in Hasselt het Geestelijk Congres voor alle Nederlandstalige Adventisten georganiseerd. Vanuit het hele land reisden Adventisten af naar het Cultuurcentrum in Hasselt. De Adventgemeente Hasselt verwelkomde iedereen, waarna de kinderen en jongeren een eigen programma hadden gedurende de dag en de volwassen plaats konden nemen…

Verder lezen