Drukbezochte Algemene Vergadering

Afgelopen zondag 12 juni werd de jaarlijkse algemene vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Federatie gehouden.  Meer dan 100 afgevaardigden vanuit heel België en Luxemburg waren afgereisd naar de Adventkerk in Woluwe, Brussel. De agenda deze dag was langer dan gebruikelijk is voor een jaarlijkse algemene vergadering. Deels kwam dit door een…

Verder lezen

Les 12 – De laatste dagen van Jezus

In de voorgaande paragrafen had Jezus het in een lang discours over een ‘einde’. Het einde van Jeruzalem, het einde bij de komst van de zoon des mensen of van de bruidegom. Dit discours sluit hij af met een oordeelscène (25:31-46) waarmee Jezus duidelijk maakt dat er uiteindelijk effectief twee ‘kampen’ zijn. Het onderscheid tussen beide groepen: “wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan of niet gedaan’. doc icon 12-Matteüs-De-laatste-dagen-van-Jezus.docx default icon 12-Matteüs-De-laatste-dagen-van-Jezus.pptx  

28 Fundamentele Geloofswaarheden

In dit document worden de 28 belangrijkste geloofspunten van de Adventkerk opgesomd. Het is een belangrijk document, maar het is geen document dat nooit kan worden veranderd. Nieuwe inzichten kunnen tot een andere verwoording leiden, maar niet nadat daarover een brede consensus is gegroeid en de wereldkerk, in een vergadering met vertegenwoordigers van over de gehele wereld, daartoe besluit. 28 Fundamentele Geloofswaarheden

Les 10 – Jezus in Jeruzalem

Het hoofdstuk 21 van Matteüs situeert zich volop in de centrale boodschap van de evangelist : « Kom tot inkeer (verander van ingesteldheid en van houding) want het koninkrijk van God (Gods droom voor de mensen) is binnen handbereik. » Meerdere episodes volgen elkaar op, schijnbaar zonder onderling verband, maar in werkelijkheid leren ze ons heel wat over het accent dat de apostel wil leggen in zijn evangelie.

doc icon 10-Matteüs-Jezus-in-Jeruzalem.docx