Fede-info Februari 2017

De Fede-Info van februari 2017. Met deze keer een verslag van het Nederlandstalig en Franstalig Geestelijk congres. Diverse trainingen die de predikanten hebben gevolgd. Een rapportage van de eindejaarsvergadering van de Frans-Belgische Unie. De diverse trainingen gegeven door het departement Vorming & Missie. De nieuwe jaarkalender. Een verslag van het afgelopen Jeugdcongres in Mechelen. En divers nieuws van ADRA.

De Fede-Info is een nieuwsbulletin van de Federatie en wordt ongeveer 3 keer per jaar uitgegeven. Via de schrijver van uw gemeente kunt u een gedrukt exemplaar bemachtigen.

Fede-Info februari 2017 – Nederlands

Les 7 – De vrucht van de Geest

In Galaten 5 spreekt Paulus over DE vrucht van de Geest (en niet de vruchten – Gal 5), en zet dit in contrast met wat in de oudere vertalingen ‘de werken van het vlees’ wordt genoemd, allerhande foute houdingen. De context is er een van verzet tegen judaïsanten die allerlei wetten geboden wilden opleggen.
doc icon 7-de-Geest.docx
default icon 7-de-Geest.pptx