Jaarkalender 2018

Hierbij kunt u de jaarkalender voor 2018 downloaden. Het bevat de hoogtepunten van het jaar 2018. Noteer ze in uw agenda. In de loop van het jaar krijgt u meer informatie over de verschillende evenementen, trainingen en bijeenkomsten. Kalender 2018

Fede-Info november 2017

Sinds vorige zomer zijn er al veel watertjes doorzwommen en onze Federatie mag zich verheugen over de talrijke activiteiten die het licht zagen in de verschillende groepen en kerken, in het bijzonder in het Groothertogdom Luxemburg en in de Brusselse kerken. De Fede Info vertelt u ook over de jeugdactiviteiten tijdens de zomer en over de talrijke projecten van ADRA Belgium. U vindt er een samenvatting van de verschillende ontmoetingen waaraan onze predikanten hebben kunnen deelnemen, evenals de belangrijkste beslissingen van het Federatiebestuur. Natuurlijk, waren er in de maand oktober en november de evenementen die 500 jaar Reformatie herdachten. Deze zullen beschreven worden in de volgende Fede Info, maar het voorwoord zal u reeds een voorsmaakje geven van het belang van dit uitzonderlijk jubileum voor alle kerken die verwant zijn met de protestantse familie. Tenslotte zult u er ook de activiteitenkalender 2018 in terugvinden, die al rijk gevuld is met ontmoetingen en vormingen. Fede-Info november 2017

10 Dagen van Gebed

God heeft vele wonderen verricht in eerdere edities van Ten Days of Prayer. Deze bijeenkomst wordt sinds 2006 elk jaar gehouden gestimuleerd door de Generale Conferentie. De Heilige Geest bracht wedergeboorten, bekeringen, een nieuwe passie voor evangelisatie en herstelde relaties voort. Het is echt door gebed dat vernieuwing wordt bereikt! Wat zijn de 10 dagen van gebed? Gedurende 10 dagen worden Adventkerken over de hele wereld aangemoedigd om samen te bidden. Het principe is dat elke groep of kerk op een specifieke plaats of per telefoon bijeenkomt, voor een uur om in dezelfde geest te bidden. Wanneer zijn de volgende 10 dagen van gebed? In 2018 begint het programma op 10 januari en eindigt het op 20 januari. De elfde dag is 20 januari een zaterdag. De mogelijkheid voor gemeenschappen om God te eren voor alles wat Hij gedurende deze 10 dagen heeft gedaan, voor alle antwoorden en levens die hersteld zijn. Is er een thema dat alle kerken gemeen hebben voor deze 10 dagen gebed? Dit jaar zijn deze dagen van gebed bedoeld als een gebedservaring met onze Hogepriester. Je vindt al het materiaal voor deze 10 dagen van gebed hier.