28 Fundamentele Geloofswaarheden

In dit document worden de 28 belangrijkste geloofspunten van de Adventkerk opgesomd. Het is een belangrijk document, maar het is geen document dat nooit kan worden veranderd. Nieuwe inzichten kunnen tot een andere verwoording leiden, maar niet nadat daarover een brede consensus is gegroeid en de wereldkerk, in een vergadering met vertegenwoordigers van over de gehele wereld, daartoe besluit. 28 Fundamentele Geloofswaarheden

Les 10 – Jezus in Jeruzalem

Het hoofdstuk 21 van Matteüs situeert zich volop in de centrale boodschap van de evangelist : « Kom tot inkeer (verander van ingesteldheid en van houding) want het koninkrijk van God (Gods droom voor de mensen) is binnen handbereik. » Meerdere episodes volgen elkaar op, schijnbaar zonder onderling verband, maar in werkelijkheid leren ze ons heel wat over het accent dat de apostel wil leggen in zijn evangelie.

doc icon 10-Matteüs-Jezus-in-Jeruzalem.docx