10. Eenheid en verbroken relaties

“Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diens­ten bewijzen. 12Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13en ik hem graag bij me gehouden had.”…

Verder lezen

Hervatting van uitgave

Onze habitués weten het : onze Federatie produceert aanvullend materiaal bij de wekelijkse studie van de Bijbel. Hierbij worden de voorgestelde thema’s uit de studiegids gevolgd. Het is een aanvulling die niet beweert de officiële studiegids te vervangen, maar die tracht om het nadenken over deze aangesneden thema’s te verruimen….

Verder lezen

Predikantenvergadering in Nederland

Gedurende 7 en 8 november kwamen alle predikanten van de Belgisch-Luxemburgse Federatie, haar kantoorpersoneel en enkele predikanten van de Nederlandse Unie samen in Nederland voor een studie over “Geweld en Geweldloosheid”.  Op 11 november herdachten we dat het 100 jaar geleden was dat de eerste wereldoorlog eindigde. Dat heeft er…

Verder lezen

Fede-Info oktober 2018

De Fede-Info is terug en u kunt de vele activiteiten die zijn beleefd in onze Federatie maar ook buiten de grenzen, te beginnen met een samenvatting van de Administratieve Vergadering van de Frans-Belgische Unie die haar nieuwe leiders heeft gekozen voor de komende vijf jaar volgen. Veel veranderingen hebben ook plaatsgevonden binnen het pastorale team en de kerken en zijn samengevat in de administratieve sectie. De departementen Jeugd en Kinderpastoraat zijn de afgelopen maanden bijzonder actief geweest en bieden verschillende samenvattingen van de lente- en zomeractiviteiten. Sommige kerken geven je ook hun nieuws. Tot slot vindt u in deze Fede-Info een overdenking van Carlos Rivero, hoofd van de pijler Vorming & Missie, evenals de federale kalender voor het jaar 2019. Fede-Info oktober 2018