Fede-Info november 2017

Sinds vorige zomer zijn er al veel watertjes doorzwommen en onze Federatie mag zich verheugen over de talrijke activiteiten die het licht zagen in de verschillende groepen en kerken, in het bijzonder in het Groothertogdom Luxemburg en in de Brusselse kerken. De Fede Info vertelt u ook over de jeugdactiviteiten tijdens de zomer en over de talrijke projecten van ADRA Belgium. U vindt er een samenvatting van de verschillende ontmoetingen waaraan onze predikanten hebben kunnen deelnemen, evenals de belangrijkste beslissingen van het Federatiebestuur. Natuurlijk, waren er in de maand oktober en november de evenementen die 500 jaar Reformatie herdachten. Deze zullen beschreven worden in de volgende Fede Info, maar het voorwoord zal u reeds een voorsmaakje geven van het belang van dit uitzonderlijk jubileum voor alle kerken die verwant zijn met de protestantse familie. Tenslotte zult u er ook de activiteitenkalender 2018 in terugvinden, die al rijk gevuld is met ontmoetingen en vormingen. Fede-Info november 2017

10 Dagen van Gebed

God heeft vele wonderen verricht in eerdere edities van Ten Days of Prayer. Deze bijeenkomst wordt sinds 2006 elk jaar gehouden gestimuleerd door de Generale Conferentie. De Heilige Geest bracht wedergeboorten, bekeringen, een nieuwe passie voor evangelisatie en herstelde relaties voort. Het is echt door gebed dat vernieuwing wordt bereikt! Wat zijn de 10 dagen van gebed? Gedurende 10 dagen worden Adventkerken over de hele wereld aangemoedigd om samen te bidden. Het principe is dat elke groep of kerk op een specifieke plaats of per telefoon bijeenkomt, voor een uur om in dezelfde geest te bidden. Wanneer zijn de volgende 10 dagen van gebed? In 2018 begint het programma op 10 januari en eindigt het op 20 januari. De elfde dag is 20 januari een zaterdag. De mogelijkheid voor gemeenschappen om God te eren voor alles wat Hij gedurende deze 10 dagen heeft gedaan, voor alle antwoorden en levens die hersteld zijn. Is er een thema dat alle kerken gemeen hebben voor deze 10 dagen gebed? Dit jaar zijn deze dagen van gebed bedoeld als een gebedservaring met onze Hogepriester. Je vindt al het materiaal voor deze 10 dagen van gebed hier.

Sabbat van de Unie

Hierbij, voor de vierde keer achtereen, wat we gebruikelijk zijn gaan noemen “Sabbat van de Unie”, een nieuwe productie. Na 2015, 2016 en 2017, kan deze video getoond woren op 13 januari 2018. Het gekozen thema gaat over de pastorale roeping. Door de bijdragen van: Gabriel Monet, Rudy Van Moere,…

Verder lezen

500 jaar Reformatie

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar het 500 jarig bestaan van de Reformatie wordt gevierd. Alle protestantse kerken vieren hoe 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg nagelde en daarmee de Reformatie ontketende. Ook wij als protestantse kerk…

Verder lezen