Global Youth Day

De « Global Youth Day », voorzien op zaterdag 18 maart 2017, is een initiatief van het Departement Adventjeugd van de Generale Conferentie, dat sinds 2013 iedere jongere uitnodigt om « de preek uit te leven» tijdens deze speciale dag van dienstbaarheid naar de bevolking toe.

Verder lezen

Fede-info Februari 2017

De Fede-Info van februari 2017. Met deze keer een verslag van het Nederlandstalig en Franstalig Geestelijk congres. Diverse trainingen die de predikanten hebben gevolgd. Een rapportage van de eindejaarsvergadering van de Frans-Belgische Unie. De diverse trainingen gegeven door het departement Vorming & Missie. De nieuwe jaarkalender. Een verslag van het afgelopen Jeugdcongres in Mechelen. En divers nieuws van ADRA.

De Fede-Info is een nieuwsbulletin van de Federatie en wordt ongeveer 3 keer per jaar uitgegeven. Via de schrijver van uw gemeente kunt u een gedrukt exemplaar bemachtigen.

Fede-Info februari 2017 – Nederlands