Sabbat van de Unie

Hierbij, voor de vierde keer achtereen, wat we gebruikelijk zijn gaan noemen “Sabbat van de Unie”, een nieuwe productie. Na 2015, 2016 en 2017, kan deze video getoond woren op 13 januari 2018. Het gekozen thema gaat over de pastorale roeping. Door de bijdragen van: Gabriel Monet, Rudy Van Moere,…

Verder lezen

500 jaar Reformatie

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar het 500 jarig bestaan van de Reformatie wordt gevierd. Alle protestantse kerken vieren hoe 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg nagelde en daarmee de Reformatie ontketende. Ook wij als protestantse kerk…

Verder lezen

Fede-Info juni 2017

Hierbij de laatste Fede-info met daarin een verslag van meerdere activiteiten van de Federatie en de lokale kerken waaronder een mooi congres in Luxemburg afgelopen mei. Deze editie wijdt een groot gedeelte aan de jeugd, zoals het redactioneel van Jeroen Tuinstra en het verslag van de diversie activiteiten voor en door de jeugd, in het bijzonder Global Youth Day welke meer dan 450 jongeren bij elkaar bracht. Het vrouwenpastoraat en het kinderpastoraat delen ook hun hoogtepunten van hun activiteiten. ADRA, La Marnière en enkele locale gemeenten presenteren ook hun verslagen en projecten. Als laatste treft u de kalender voor de komende maanden van de Federatie aan. De Fede-Info is een nieuwsbulletin van de Federatie en wordt ongeveer 3 keer per jaar uitgegeven. Via de schrijver van uw gemeente kunt u een gedrukt exemplaar bemachtigen. Fede-Info juni 2017 - Nederlands