Fede-Info oktober 2018

De Fede-Info is terug en u kunt de vele activiteiten die zijn beleefd in onze Federatie maar ook buiten de grenzen, te beginnen met een samenvatting van de Administratieve Vergadering van de Frans-Belgische Unie die haar nieuwe leiders heeft gekozen voor de komende vijf jaar volgen. Veel veranderingen hebben ook plaatsgevonden binnen het pastorale team en de kerken en zijn samengevat in de administratieve sectie. De departementen Jeugd en Kinderpastoraat zijn de afgelopen maanden bijzonder actief geweest en bieden verschillende samenvattingen van de lente- en zomeractiviteiten. Sommige kerken geven je ook hun nieuws. Tot slot vindt u in deze Fede-Info een overdenking van Carlos Rivero, hoofd van de pijler Vorming & Missie, evenals de federale kalender voor het jaar 2019. Fede-Info oktober 2018

Geestelijk Congres

Op Sabbat 27 oktober 2018 staat er een Geestelijk Congres gepland in het Theater Saint-Michel in Brussel. U bent allen van harte uitgenodigd! Het thema voor het congres is “Wat een familie!”. Tijdens die dag willen we ons verdiepen in het bijzondere verhaal van Jakobs familie. Het gezin, familiebanden en…

Verder lezen

Algemene Vergadering Unie

Van 8-12 mei werd de Algemene Vergadering van onze Franco-Belgische Unie gehouden. Deze administratieve gebeurtenis heeft aan een 170-tal afgevaardigden van de drie Federaties (Noord Frankrijk, Zuid-Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgse) als ook enkele andere gevolmachtigden van de instellingen (Campus du Salève e.a.) de gelegenheid geschonken de nieuwe verantwoordelijken te kiezen…

Verder lezen

Fede-Info mei 2018

Met de terugkeer van de lente, keert hier ook de Fede-Info terug met berichten van de activiteiten van de afgelopen winterse maanden.  De Federatie heeft een moment van delen en vriendschap meegemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie. De pijler Jeugd heeft een grote verzameling jongeren gezien, voornamelijk tijdens het Belgium Youth Congress en Global Youth Day. De kinderen en hun ouders waren het centrum van de training van het departement Kinderpastoraat. Enkele lokale kerken hebben ook geprofiteerd van de kerstperiode om hun medeburgers te ontmoeten. In dezelfde geest, het voorwoord van onze voorzitter, Jeroen Tuinstra, herinnert ons er aan dat onze missie moet lijken op die van Christus. Veel leesplezier! Fede-info mei 2018