Fede-Info mei 2018

Met de terugkeer van de lente, keert hier ook de Fede-Info terug met berichten van de activiteiten van de afgelopen winterse maanden.  De Federatie heeft een moment van delen en vriendschap meegemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie. De pijler Jeugd heeft een grote verzameling jongeren gezien, voornamelijk tijdens het Belgium Youth Congress en Global Youth Day. De kinderen en hun ouders waren het centrum van de training van het departement Kinderpastoraat. Enkele lokale kerken hebben ook geprofiteerd van de kerstperiode om hun medeburgers te ontmoeten. In dezelfde geest, het voorwoord van onze voorzitter, Jeroen Tuinstra, herinnert ons er aan dat onze missie moet lijken op die van Christus. Veel leesplezier! Fede-info mei 2018

Permanente Vorming

Een kerk zijn is een zegening. We zijn verenigd in de liefde van de Here en we stellen ons in zijn dienst door die liefde te delen in de kerk. Een kerk zijn is ook antwoorden aan de oproep een zegening te worden voor de medemensen, hen uit te nodigen…

Verder lezen

2nd European Health Conference

Claiming over 60% of all deaths, non-communicable diseases are currently the world’s main killer and people affected by mental health conditions, cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases and diabetes will increase substantially in the coming decades. Macroeconomic simulations also suggest that the global cost of Lifestyle Diseases will be around…

Verder lezen

Een nieuw jaar, een nieuwe locatie

Op zondag 14 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Federatie plaats. Alle ouderlingen, predikanten, departementsverantwoordelijken, leden van het federatiebestuur en enkele buitenlandse gasten, waren uitgenodigd om een zegen te vragen voor het nieuwe jaar. Gebruikelijk vond de nieuwjaarsreceptie plaats in Hasselt, maar door omstandigheden kon dat dit jaar niet…

Verder lezen