Tell the World (Vertel het de Wereld)

about-header_1Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, “Tell the World” vertelt het verhaal van een kleine groep boeren uit noordoostelijke regio van de Verenigde Staten. Zij leggen het fundament voor een organisatie die het voortouw heeft genomen op onderwerpen als gezondheid, onderwijs, communicatie en Bijbelse interpretatie.

De film begint met een verrassende ontdekking door de boer en voormalig lid van de militie William Miller, gespeeld door Bill Lake. Na jaren van studie concludeert Miller dat Jezus terug zal keren in 1843. Zijn preken samen met het Bijbelse en historische bewijs was zo overtuigend dat duizenden al hun bezittingen verkochten, hun zonden beleden en met hoge verwachtingen op de wederkomst gingen wachten. Uiteindelijk stelden ze een specifieke datum vast: 22 oktober 1844.

Getrouwe kerkgangers werden vaak geconfronteerd met de moeilijke keus om in de kerk te blijven of gevraagd te worden de vertrekken vanwege Miller’s controversiële standpunten.

about-menDe dag brak aan en Jezus kwam niet terug. Naast Miller en zijn vrouw Lucy, gespeeld door Kate Hurman, bleven weinig mensen getrouw tot God, waaronder Ellen Harmon (Tommie Amber-Pirie), James White (Stephen MacDonald) en Joseph Bates (Timothy Paul Coderre).

Geproduceerd door de kerk van de Zevendedags Adventisten in Australië, toont de film levendige details van de pijn- en vreugde-ervaringen van Ellen G. White, door het Smithsonian Instituut gezien als één van de 100 meest invloedrijke mensen in de Amerikaanse geschiedenis.

Haar leiding en advies, verkregen door Bijbelstudies, als ook dromen en visioenen van God, begeleidde de kerk in haar stappen tot een wereldwijde beweging van compassie voor gezondheid, onderwijs, gemeenschaps-ontwikkeling en noodhulp bij rampen.

about-womanDe beweging van William Miller ontwaakte opnieuw een verlangen in de mensen om de Bijbel te bestuderen en hoe het sprak in hun huidige leven.

De denominatie is aanwezig in meer dan 200 landen met ongeveer 19,5 miljoen leden. Het beheert duizenden onderwijs- en gezondheidsinstellingen, voedselfabrieken en een wereldwijde humanitaire organisatie. Het opent tevens elke 3 minuten een nieuwe kerk.

Geschreven door H. G. Sloan en Aaron Harzler en geregisseerd door Kyle Portbury, met de hulp van Allan Lindsay, George Knight en James Nix als consulenten, is dit de grootste productie ooit gemaakt over de geschiedenis van het Adventisme. Het toont het moeilijke ontstaan van de kerk. Onzekerheid, twijfel, dood en armoede waren uitdagingen die de pioniers moesten overwinnen.

Terwijl u “Tell the World” bekijkt, kunt u zich wellicht vereenzelvigen met uw eigen ervaringen en misschien ontdekt u dat zowel de teleurstelling als het succes van deze beweging de sleutel was tot hun fysieke, mentale en geestelijke succes.

Deze serie wil laten zien hoe dezelfde boodschap die teleurstelling bracht, nu miljoenen mensen hoop brengt – Jezus komt spoedig weer! Als u meer wilt weten over de ontdekkingen die deze pioniers maakten, neem dan contact met ons op en we zijn meer dan bereidt u te begeleiden.

Tell the world website: www.telltheworldfilm.org

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.