Eindejaarsvergadering Frans-Belgische Unie

Van 13 tot 15 november werd de eindejaarsvergadering van de Frans-Belgische Unie gehouden in Parijs, Frankrijk. De 4 afgevaardigden van onze federatie, Jackie Mubedi, Christian Bultinck, Christian Sabot en Jeroen Tuinstra spendeerden 3 dagen om het jaar 2016 zowel financieel als administratief af te sluiten. Tevens werden de budgetten voor 2017 van drie Federaties van de unie bestudeerd en goedgekeurd. De eerste dag werd er vergaderd in de kantoren van de Noord-Franse Federatie en laatste twee dagen op het kantoor van de Franse Protestantse Federatie (FPF).

Tijdens de administratieve vergadering werden er presentaties gegeven door de verschillende departementen van de unie. Er werd teruggekeken op de activiteiten van de jeugd, IEBC, pastorale zorg, gezondheid, etc. Tevens werd er besloten om een salaris vrij te maken om Hope Channel France op te zetten. Dit is reeds meerdere malen besproken tijdens verschillende uniebestuursvergaderingen. Door middel van dit medium, dat voornamelijk op het internet zal plaats vinden, hoopt de unie voor de Franstaligen middelen aan te reiken voor evangelisatie op het internet.

Eén van de belangrijkste aspecten van de eindejaarsvergadering is het financiële jaar afsluiten en het budget voor het komende jaar te bepalen. Hoewel 2016 nog niet voorbij is wordt zoveel mogelijk een projectie gemaakt van de inkomsten en uitgaven van de laatste maanden. Zo is er een voorlopige teruggang te zien in het aantal tienden van 2% in onze federatie. Hoewel dit de federatie voor de nodige uitdagingen plaatst is het toch mogelijk geweest om het budget rond te krijgen. In de afgelopen jaren is er ook flink geput uit de reserves, voornamelijk door het aanstellen van nieuwe predikanten. De reserves waren dan ook specifiek aangelegd om een eventuele teruggang in tienden te kunnen dekken. Er is tevens besloten om de salarissen van de predikanten met 1% te verhogen, ondanks dat het inflatiecijfer voor België bijna 2% is. Tevens mag opgemerkt worden dat in 2016 er geen salarisverhoging heeft plaats gevonden.

Er is geen duidelijke verklaring voor de verlaging in tienden. Over het algemeen voelt de kerk gemiddeld pas na 3 jaar de gevolgen van een eventuele economische crisis. Het is ook nog te bezien, volgens Christian Sabot, de penningmeester, of dit een trend is of een kleine fluctuatie.

Uitgaven tienden in percentagesIn de grafiek is te zien hoe de Federatie de tienden en gaven uitgeeft. Van elke euro die gedoneerd wordt via tienden of gaven wordt 22 cent doorgegeven aan hogere instanties zoals de unie, de divisie en onze universiteit in Collonges-sous-Saleve. 60 cent wordt uitgegeven aan personeelskosten, zoals de salarissen, diverse verzekeringen, reiskosten en diverse onkostenvergoedingen. Verder wordt 5 cent aan departementskosten uitgegeven, dat zijn trainingsdagen, congressen, ESDA en kampen. 5 cent wordt er gespendeerd aan administratiekosten, het federatiekantoor, commissievergaderingen, vertalingen en ICT. De laatste 8 cent wordt uitgegeven aan de bijdragen aan het pensioenfonds, dit is de oude regeling waarbij de divisie uit een speciaal fonds de pensioenen betaald. Huidige en nieuwe predikanten worden allemaal ondergebracht in een pensioenverzekering.

Uitgaven aan gebouwen en het aankopen van nieuwe gebouwen mogen niet gefinancierd worden uit de tienden. De aankoop en het opknappen van kerkgebouwen wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de huur, bijdragen aan het bouwfonds, de verkoop van onroerend goed en eventuele legaten en erfenissen.

De penningmeester en het federatiebestuur zijn zeer dankbaar voor de getrouwheid van de leden met hun bijdragen van de tienden. Zelfs in economische moeilijke tijden zijn de leden zeer offervaardig. De kerk in België en Luxemburg zou niet kunnen bestaan zonder de bijdragen en de vrijgevigheid van haar leden.

Reageren is niet mogelijk