Nieuws van de Pijler Vorming en Missie

Bij de Pijler Vorming & Missie vragen we ons regelmatig af hoe we de dienst, die we aanbieden aan de kerken, kunnen verbeteren, zowel op gebied van vorm als van inhoud. Het is in die zin dat we, dit jaar, verschillende initiatieven hebben genomen :

  1. Aangaan van een partnerschap met de Adventistische Faculteit van Theologie ( FAT) van Collonges (Frankrijk)
  2. Aanpassing van de kalender van de vormingsdagen
  3. Vraag aan de predikanten van de FBL om deel te nemen als docenten
  4. Een naam aan de vormingsdagen geven

De voordelen die dit partnerschap met zich mee kan brengen

  • Toegang tot een uitgebreid netwerk van docenten, bestaande uit professoren in de theologie van de FAT, evenals uit andere professoren van onze verschillende faculteiten van theologie in Europa.
  • Toegang tot een uitgebreid netwerk van andere docenten uit onze Unie (predikanten, enz.)

We danken de dekaan van de faculteit, die vanaf het eerste moment, enthousiast was over dit project en ons zijn volledig steun heeft toegekend.

De aanpassing van de kalender

De kalender van de trainingsessies is herzien om hem efficiënter en zo licht mogelijk te maken voor de deelnemers. Twee grote verschillen zijn te benadrukken :

  • In plaats van 5 à 7 vormingsdagen verspreid over het jaar, zullen we ons beperken tot 3, één per trimester.
  • In plaats van één enkel thema per dag, zullen we verschillende workshops/vormingsthema’s aanbieden per dag. Zo kan u de vorming kiezen die u het best past en 2 workshops volgen op eenzelfde dag. U zal uitgenodigd worden om deze vaardigheden en de kennis die u hebt opgedaan snel ten dienste van uw plaatselijke gemeente te stellen.

De predikant docenten

We hebben de predikanten van de Federatie gevraagd om zich te integreren in de lijst van de docenten. Zij zullen deelnemen naargelang het domein/de domeinen van hun vaardigheden en met u hun ervaring in het pastorale ambt delen en de gaven die de Here hen heeft gegeven om het te vervullen.

Naam van de vormingsdagen

Door rekening te houden met de taalkundige specificiteit van de BLF is een naam gegeven aan de vormingsdagen: Formation Permanente / Permanente Vorming, of afgekort FPV. Een logo volgt binnenkort. Voortaan zullen we onder deze naam spreken over onze vormingsdagen, dus FPV dagen.

 Ziehier de nieuwe configuratie voor de FPV dagen:

FPV

Formation Permanente Vorming

Data Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4
26 MAART

Informatie volgt

28 MEI
15 OKTOBER
PLAATS Federatie Federatie Federatie Federatie

Bijkomende informatie

Sinds vorig jaar, en onder impuls van predikant David Carballo, zijn we een gelijkaardig partnerschap met de Andrews University gestart met een programma dat Seminario Adventista Laico (SAL) wordt genoemd. Aangezien de vorming in het Spaans wordt voorgesteld ( mogelijkheid aangeboden door Andrews zelf) zijn het de Spaanstalige gemeenten van de Federatie die van deze ontmoetingen kunnen genieten. Momenteel volgen 30 à 35 personen deze cursus voor gastsprekers.

Bedankt voor uw deelname aan de vormingsdagen, voor uw steun, voor uw woorden van aanmoediging, voor uw gebeden. Moge de Here ons helpen om steeds beter te communiceren met de anderen over Zijn wil en Zijn liefde binnen en buiten de kerk.

Voor de Pijler Vorming & Missie

Carlos Rivero

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.