Global Youth Day

De « Global Youth Day », voorzien op zaterdag 18 maart 2017, is een initiatief van het Departement Adventjeugd van de Generale Conferentie, dat sinds 2013 iedere jongere uitnodigt om « de preek uit te leven» tijdens deze speciale dag van dienstbaarheid naar de bevolking toe. Reeds enkele jaren werkt de Belgisch-Luxemburgse Federatie volop mee via de Pijler Jeugd  door te steunen op de plaatselijke groepen van haar grondgebied en op de 500 AJ leden. Op enkele dagen van dit feest krijgen de projecten stilaan vorm. Een van deze ondersteunt de diensten van « het Rode Kruis » in het organiseren van bloedgeven. Helpen, bedanken, geven ( aanbieden)… er bestaan veel mogelijkheden om zich tot de naaste en zijn noden te richten. Op wereldvlak worden meer dan 8 miljoen jonge adventisten uitgenodigd om aan te sluiten bij deze beweging door de onbaatzuchtige initiatieven te doen toenemen. Meer informatie op  www.aj-ja.be

Les commentaires sont clos.