Algemene Vergadering Unie

De drie bestuurders van de unie.
(v.l.n.r. Philippe Aurouze, Gabriel Golea, Ruben De Abreu)

Van 8-12 mei werd de Algemene Vergadering van onze Franco-Belgische Unie gehouden. Deze administratieve gebeurtenis heeft aan een 170-tal afgevaardigden van de drie Federaties (Noord Frankrijk, Zuid-Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgse) als ook enkele andere gevolmachtigden van de instellingen (Campus du Salève e.a.) de gelegenheid geschonken de nieuwe verantwoordelijken te kiezen voor een ambtsperiode van 5 jaar. Ruben de Abreu is herbenoemd in zijn functie als voorzitter. Om hem bij te staan, is er een nieuw werkteam gevormd met de volgende personen: Algemeen Secretaris: Gabriel Goléa, Penningmeester: Philippe Aurouze, Verantwoordelijke voor de Pijler Vorming: Pascal Rodet, Verantwoordelijke voor de Pastorale: Ralph Seechurn en de Verantwoordelijke van de Pijler Communicatie: Pedro Torres. In de komende weken heeft de het Uniebestuur de taak na te denken over de oriëntaties en de bevoegde en beschikbare medewerkers om dit nieuwe team bij te staan. Wat België betreft zijn er twee personen gevraagd – buiten Jeroen Tuinstra, lid van rechtswege door zijn functie van voorzitter van de Federatie – om deel uit te maken van het Uniebestuur: Maria Delgado, predikante in Gent, en Ana Isabel Simões, actief lid van de kerk van Soleuvre in het Groothertogdom van Luxemburg.

Een administratieve ontmoeting staat eveneens toe om vertrouwd te geraken met de organisatie van de kerk, maar ook om de zusterfederaties te ontdekken. Zo heeft iedere Federatie zijn territorium, objectieven,

vreugden en problemen kunnen voorstellen. De presentatie van onze Federatie is met een applaus begroet door een groot aantal afgevaardigden die een besef kregen van de ingewikkeldheid en de uitdagingen van onze kleine Federatie, maar die ook onze warme openheid en betrouwbare betrokkenheid gewaardeerd hebben. Laten we onderstrepen dat het rapport van ADRA door Jonathan Lo Buglio, tegelijk visionair en nauwgezet, door de aanwezigen bijzonder enthousiast gemaakt heeft.

Tenslotte geeft zo’n bijeenkomst ook de gelegenheid na te denken over ons geloof en onze Heer te loven. Geleid door de overdenkingen van Bill Knott en Claude Richli, twee belangrijke spillen van de Generale Conferentie, hebben de afgevaardigden en alle leden die de uitzendingen via streaming hebben kunnen volgen, de relevantie en de diepgang van hun boodschappen op prijs kunnen stellen. De week werd beëindigd op Sabbatnamiddag met een prachtig concert waaraan meerdere van onze jongere landgenoten briljant hebben deelgenomen. En met het themalied in het hoofd zijn we allemaal terug gekeerd naar onze respectievelijke Federatie om door te gaan “samen, dragers van hoop” te zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.