Franstalig congres

Les visiteurs du congrès en discussion avec l'autre

Bezoekers van het congres met elkaar in discussie

Na een Internationaal Congres in maart en een Nederlandstalig Congres begin oktober, was het nu de beurt aan de Franstaligen om samen te komen voor een congres – en bezinningsdag samen met broeders en zusters. Het Congrespaleis aan de oever van de Maas in Luik, heeft zo’n 400 leden ontvangen die uit alle hoeken van Wallonië en Luxemburg gekomen waren.

Alhoewel 22 oktober voor de meesten een dag is als alle andere, roept hij daarentegen in de Adventtraditie een herinnering op aan een heel speciale dag. Op 22 oktober 1844 vond namelijk plaats wat men later « De grote teleurstelling » noemde. Die dag was door sommige van onze pioniers uitgeroepen tot DE dag van Jezus’ wederkomst. Door deze gebeurtenis ontstonden verschillende bewegingen waaronder de Kerk der Zevendedags Adventisten. Wat blijft er, ruim 170 jaar later, nog over van deze erfenis? Wacht de Adventkerk nog steeds op de terugkomst van Jezus? Komt deze spoedig nabij? En wat betekent zij voor onze tijdgenoten? Naar aanleiding van deze vragen was het dus vanzelfsprekend het thema « Jezus komt terug. En wat dan? » te kiezen voor deze congresdag van 22 oktober 2016.

Karl Johnson prêche un message convaincant

Karl Johnson preekt een inspirerende preek

Om de toehoorders in hun overdenkingen te leiden, had het organisatieteam de conferencier en oud-leraar aan de Faculteit Theologie van Collonges, Karl Johnson, uitgenodigd. In al zijn verschillende bijdragen heeft hij zijn publiek door een overtuigende en boeiende stijl weten te bezielen. Door Matteüs 24 en 25 aan te halen heeft hij eraan herinnerd dat, ondanks de vele ‘Tekenen des Tijds’ aan het begin van de christelijke jaartelling, alsook in onze tijd, het belangrijk is om actief te blijven naar de armen, de gevangenen toe ….door onze talenten te ontwikkelen en als christenen te leven tot het einde toe. Hij heeft zijn toehoorders ook aangesproken door de profetieën over de eindtijd te benadrukken en door iedereen uit te nodigen na te denken over zijn christelijke en adventistische identiteit.

Na de lunchpauze, die tevens een moment van gezellig samenzijn en weerzien was, stonden er meerdere workshops op het programma. De vergadering heeft zich dan opgesplitst voor een meditatief parcours, een workshop zang en een ‘café-debat’. Onze gastspreker, Karl Johnson, heeft ook een workshop geleid over het thema « Het besef van de eindtijd ». Voor hen die liever niet bleven zitten, waren er talrijke stands opgesteld, met materiaal en activiteiten uit respectievelijke terreinen. Het Archief van Collonges was zo vriendelijk voor deze gelegenheid enkele interessante documenten uit te lenen over de periode van 1844.

Parallel aan het programma voor volwassenen, werd er ‘s morgens een nevendienst voor de kinderen verzorgd door bekwame en gemotiveerde teams o.l.v. Elizabeth Liénard-Gonzales, de verantwoordelijke van het Kinderpastoraat. In de namiddag hebben de jongeren samen met Philippe Leduc, de verantwoordelijke van de pijler Jeugd en Gezin, de stad Luik kunnen ontdekken.

De namiddag is geëindigd met een gezamenlijk programma. Zo werd de nieuwe website van de Federatie officieel online geplaatst door de voorzitter, Jeroen Tuinstra. Philippe Leduc en de jongeren hebben een kort overzicht van de voorbije en komende activiteiten van het Jeugddepartement gegeven alvorens plaats te maken voor Karl Johnson voor het slotwoord.

Les présentateurs: Jackie Mubedi et Edouard Ajinça

De presentatoren: Jackie Mubedi en Edouard Ajinça

Onder de vele personen die aan de organisatie van dit congres meegewerkt hebben, mogen we zeker de inzet van de lofzanggroep niet vergeten te vermelden, die, dankzij zijn kwalitatieve tussenkomsten, het cement van deze dag is geweest en het de vergadering mogelijk heeft gemaakt haar stem te verheffen tot glorie van onze Heer.

De volgende keer zullen de 3-talige congressen, die over dit jaar 2016 gespreid waren, plaats ruimen voor één gemeenschappelijk Federaal congres. En in afwachting daarvan spreken we nu al af in oktober 2017! Tenzij Christus intussen is teruggekomen, hetgeen we alleen maar kunnen hopen !
Marantha!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.