Geestelijk Congres

Op Sabbat 27 oktober 2018 staat er een Geestelijk Congres gepland in het Theater Saint-Michel in Brussel. U bent allen van harte uitgenodigd!

Het thema voor het congres is “Wat een familie!”. Tijdens die dag willen we ons verdiepen in het bijzondere verhaal van Jakobs familie. Het gezin, familiebanden en –relaties staan centraal tijdens die dag. We hebben Daniela Gelbrich, leraar Oude Testament aan de Adventistische Universiteit van Friedensau in Duitsland, uitgenodigd als onze gastspreker.

Dit is een Geestelijk Congres dat u niet mag missen, niet alleen vanwege de gastspreker, maar bovenal omdat de muzikale begeleiding van het congres verzorgt zal worden door het symfonieorkest van Salève. Dit orkest van tussen de 30 tot 50 mensen zal bovendien nog een concert geven aan het eind van de dag. Het is dan ook met die reden dat we het congres een uur later laten eindigen.

Tijdens de ochtend zal er ook een bijzondere collecte worden opgehaald. Deze zal volledig ten goede komen aan een fonds voor het financieren van lokale initiatieven voor het gezin. Het Familiedepartement van onze kerk viert volgend jaar haar 100-jarig jubileum ten midden van een tijd waar er een bijzondere druk staat op het gezin en familieleven. We willen dan ook lokale kerken stimuleren om eens na te denken wat ze kunnen betekenen voor de gezinnen in haar midden, maar ook in haar directe omgeving. We hopen dat we tenminste een 10-tal van deze initiatieven kunnen meefinancieren uit dat fonds.

Het congres zal starten om 10:00 uur en duren tot ongeveer 17:30 uur. Het adres is:

Theater Saint-Michel
Pater Eudore Devroyestraat 2
1040 Brussel

U hoeft zich niet op te geven voor dit congres, echter vragen we wel dat u uw eigen maaltijd meeneemt in de middag. Voor de kinderen en jeugd vanaf 3 tot 16 jaar is er een programma voorzien in de verschillende leeftijdscategorieën.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.