Predikantenvergadering in Nederland

Gedurende 7 en 8 november kwamen alle predikanten van de Belgisch-Luxemburgse Federatie, haar kantoorpersoneel en enkele predikanten van de Nederlandse Unie samen in Nederland voor een studie over “Geweld en Geweldloosheid”.  Op 11 november herdachten we dat het 100 jaar geleden was dat de eerste wereldoorlog eindigde. Dat heeft er toe geleid om eens na te denken over de rol van christenen door de geschiedenis heen, ten aanzien van wapenweigering en andere zeken met betrekking tot oorlog en andere gewelddadige tijden. Tijdens de eerste dag hoorden we dr. Rudy Van Moere drie presentaties geven over “Geweld en Geweldloosheid in het Oude Testament.” Johan Delameillieure  sprak over geweld en geweldloosheid in het Nieuwe Testament onder de noemer van “Ga nog een extra mijl.” ’s Avonds vertoonde Jeroen Tuinstra de film “Hacksaw Ridge”, het ware verhaal van Desmond Doss, de Adventistische wapenweigeraar die de eerste non-combattant was die de “Congressional Medal of Honor” heeft ontvangen voor het reden van 75 man in Okinawa, Japan, tijdens de tweede wereldoorlog.

De tweede dag begon met een overdenking over geweldloosheid door Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Unie. Chris Bultinck sprak over “Vroege christenen en het leger.” Dr. Reinder Bruinsma gaf ons een gedetailleerde geschiedenis van de positie van de kerk op geweld en geweldloosheid. Hij liet zien hoe deze positie afhankelijk van tijd en omstandigheden veranderde. Zijn presenteerde had de titel “Van gewetensvolle dienstweigeraar naar gewetensvolle medewerker”. Daarop volgde drie biografieën van mensen die voor hun geloof vochten, maar dat altijd geweldloos deden. Yves Pierre presenteerde een lezing over één van de “verdedigers van geweldloosheid”, Mahatma Gandhi. Edouard Ajinça beschreef het leven van dominee Martin Luther King en Ricardo Pereira sprak over Dom Hélder Câmara, beide verdedigers van geweldloosheid. Jurriën den Hollander sloot de training met een praktische presentatie over “Geweld en geweldloosheid binnen en buiten de kerk.”

Door de geschiedenis heen bezien kun je zien dat geweld altijd onderdeel is geweest van elke culture ongeacht tijd of locatie. Als christenen zijn we verantwoordelijk voor ons gedrag tijdens zulke gewelddadige tijden. Onze positie, voor of tegen, kan een krachtig voorbeeld zijn van echte liefde en reflectie van Gods wil, of juist niet. Door tijd te reserveren om dit belangrijk thema te bestuderen, hopen we een beter begrip te krijgen wat ons weer kan helpen om te weten wat te doen in gewelddadige tijden die zouden kunnen ontstaan. En we kunnen leren hoe beter de kerk kunnen lieden naar een veilige positie zonder ons te bevreemden van anderen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.