10. Eenheid en verbroken relaties

“Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diens­ten bewijzen. 12Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13en ik hem graag bij me gehouden had.” (Filemon 10-12)

10. Eenheid

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.