11 & 12 Eenheid

Beste mensen,

In bijlage de studies 11 en 12.

11. Eenheid Q4 2018

“Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden…” – Johannes 4:23

12. Eenheid Q4 2018

“Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspre­ken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee ge­tui­gen. 17Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaarbehandelt. 18Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.” Mat 18:15-18

 

Nog één te gaan en dan vatten we een nieuw thema aan.

Een gezegende sabbat aan eenieder!

Johan

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.