De Belgisch-Luxemburgse Federatie

De Frans-Belgische Unie overkoepelt drie conferenties (ook wel ‘federaties’) genoemd. De kleinste daarvan is de Belgisch-Luxemburgse Federatie, met haar ca. 2.300 leden in 35 plaatselijke kerken en groepen. Het kantoor van de Federatie (BLF) is gelegen in de Ernest Allardstraat 11-13 te 1000 Brussel .

De Federatie wordt geleid door een bestuur dat voor een periode van vier jaar wordt gekozen door afgevaardigden vanuit alle gemeenten en groepen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks bestuur, maar alle belangrijke zaken worden aan het grotere Federatiebestuur voorgelegd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Administratief Comité (Adcom)

Jeroen Tuinstra, voorzitter
Christian Bultinck, algemeen secretaris
Christian Sabot, penningmeester
Carlos Rivero, hoofd pijler vorming & missie
Philippe Leduc, hoofd pijler jeugd & gezin

Federatiebestuur (Excom)

Daniel Brasoveanu
Sacha Decouttere
Emma Modoran
Igor Myagchev
Yves Pierre
Marie-Josée Pierre-Piquet
Françoise Van Kerm
Benoit Van Lierde

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.