Kinderpastoraat

Terwijl de volwassenen hun discussies houden in hun sabbatschool, komen de kinderen, zo mogelijk in verschillende leeftijdsgroepen bijeen in het kader van de zgn. kindersabbatschool. Er zijn speciale programma’s ontwikkeld voor de verschillende leeftijdsgroepen en er wordt het nodige gedaan om de leidinggevenden voor deze taak te trainen. Ook bij dit werk voor de kinderen is het uiteindelijke doel om de kinderen bekend te maken met de Bijbelse verhalen en de lessen die daaruit voor het leven van nu vallen te trekken.

KID

De belangrijkste activiteiten van dit moment binnen het kader van het kinderpastoraat zijn het promoten van het KID-programma (Kids in Discipleship) en het daarvoor trainen van plaatselijke leiders. Dit programma is erop gericht de ouders/opvoeders de skills te geven om hun kinderen te helpen zich op jonge leeftijd helemaal aan Jezus Christus toe te vertrouwen.

Voor meer informatie over het KID-programma, zie: http://family.adventist.org/kid.html

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.