Van 19 tot 23 juli zal Walter Castro in België zijn en van de gelegenheid gebruik maken om zijn ervaringen met ons te delen. In Florida functioneren ruim honderd kerken zonder predikant, enkel en alleen dankzij lekenpredikers die zich vrijwillig inzetten. Walter bezoekt daarom regelmatig die kerken om advies te…

Verder lezen

Kwartaalinleiding tot het Evangelie van Marcus

Marcus, meer dan een bijbelboek, een interpellatie Marcus, meer dan een evangelie, het evangelie van Jezus Christus (v.1) Marcus, meer dan 13 lessen Sabbatschool, een programma voor het leven Op 15 juni was er gelegenheid om de eerste vruchten van deze wekelijkse studies te proeven dankzij de driemaandelijkse inleiding op…

Verder lezen

Bijbelstudies over het Evangelie van Marcus

ln het kader van de Sabbatschool (wekelijkse studie van een bijbels thema of boek gedurende een kwartaal), vindt u hieronder verschillende studies, presentaties en documenten over ‘Het Evangelie van Marcus’ – 3de kwartaal 2024 Link naar de prediking van Johan Delameillieure – Gemeente van Antwerpen, 15 juni 2024 Basistekst: Marcus…

Verder lezen

Reis naar het land van de Impressionisten

Van 18 tot 20 mei heeft de vzw “La Marnière” een vijftiental senioren meegenomen op een reis in de voetsporen van de impressionistische schilders. Colette Rase, maatschappelijk werkster van La Manière, vertelt je er alles over. “Gelukkig is hij die, net als Odysseus, een mooie reis heeft gemaakt en daarna…

Verder lezen