10 Dagen van Gebed

Tijdens Tien dagen van gebed 2020 nodigen we u uit om de beloofde zegeningen van de Heilige Geest te ervaren. Voordat Hij naar de hemel terugkeerde, gaf Jezus ons deze belofte: ‘Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen
zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.'(Handelingen 1:8).
Omdat dit het middel is waarmee we kracht kunnen ontvangen, waarom hongeren en dorsten we niet naar de gave van de Geest? Waarom praten we er niet over, bidden er niet over en prediken er niet over? De Heer is meer bereid om de Heilige Geest te geven aan hen die Hem dienen dan dat ouders goede gaven aan hun kinderen willen geven. Voor de dagelijkse doop met de Geest moet elke werker zijn verzoekschrift aan God aanbieden'(Ellen White, Van Jeruzalem naar Rome, hfdst 1). Ga met ons mee als we om de uitstorting van de Heilige Geest verzoeken en God toestaan zijn vrucht in ons leven te laten groeien!
Alle dagelijkse themabladen zijn ook direct toegankelijk voor elke computer of elk mobiel apparaat op www.tendaysofprayer.org.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.