ADRA

Adventist Development and Disaster Agency (ADRA) is een organisatie die een onafhankelijke status heeft. ADRA is door de Adventkerk opgericht, en wordt grotendeels door adventisten geleid. Veel adventisten zijn gulle donateurs. De onafhankelijke ADRA-organisaties zijn in meer dan honderd landen actief.

Zoals de naam het aangeeft, houdt de organisatie zich zowel bezig met structurele ontwikkelingshulp als met hulp bij natuurrampen en andere calamiteiten. ADRA helpt mensen zonder onderscheid te maken in politieke of religieuze overtuiging of etnische afkomst.

Ook in België en in Luxemburg is ADRA actief.

ADRA-België

Jonathan Lo Buglio, directeur van ADRA-België
Jacques Rase, voorzitter raad van bestuur
E-mail:

Link met de site van ADRA Belgium

ADRA-Luxemburg

Paul Junker, voorzitter raad van bestuur
E-mail:

ADRA-International

www.adra.org

Reacties zijn gesloten.