Adventjeugd

Logo Advent JeugdHet Jeugddepartement van de kerk coördineert de Adventjeugd (AJ), een organisatie waarin niet alleen jeugd uit de eigen kerk welkom is, maar waar de deur openstaat voor iedereen, zonder onderscheid van cultuur of godsdienstige/filosofische overtuiging, in een geest van eerbied voor ieders eigenheid.

De AJ wordt geleid door de AJ-staf:

  • Philippe Leduc – Aalmoezenier
  • Valérie Ballieux – Secretaris
  • Dorel Batrinu – Voorzitter asbl Jeunesse Adventiste (JA)
  • Thimna Simon – Secretaris asbl JA
  • Victor Lienard – Penningmeester asbl JA
  • Egide Izere – Lid asbl JA
  • Louis-Guy Meersseman – Voorzitter vzw Adventjeugd (AJ)
  • Naomi Segers – Secretaris vzw AJ
  • Ruben Goetschalckx – Penningmeester vzw AJ
  • Timothy Geeroms – lid vzw AJ

Vanaf 2007 heeft de Adventjeugd een officiële, wettelijke vorm gekregen door de oprichting van verenigingen in de beide landstalen, nl. VZW Adventjeugd Vlaanderen en ASBL Jeunesse Adventiste en Communauté Française.

Het jeugdwerk is onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen: Pagadders, Vonkjes, Verkenners en Ambassadeurs/Compagnons.

 

Pagadders

Leeftijd 4-6 jaar. Doel: openstaan voor Jezus en voor anderen. Ik wil mijn ogen en oren openen en de natuur ontdekken. Ik wil mijn handen openen en anderen helpen. Ik wil mijn mond open doen en over Jezus praten.

 

Vonkjes

Leeftijd 7-11 jaar.  Het accent ligt op sport en spel, maar ook op het contact met de natuur en knutselen, waarbij het geestelijke element de basis vormt.

 

Verkenners

Leeftijd 12-16 jaar.  Zoals de naam aangeeft wil men in deze leeftijdsgroep vooral de nieuwsgierigheid prikkelen. Dat geldt voor allerlei gebieden van het dagelijks leven. De ontmoeting met de natuur is van groot belang, maar natuurlijk vooral ook het verkennen van de weg die naar Jezus leidt.

 

Ambassadeurs

Leeftijd 16~21 jaar. De Ambassadors is een organisatie van de Zevende-dags Adventisten Kerk die tot doel heeft tegemoet te komen aan de geestelijke, sociale en culturele behoeften van jongeren tussen de 16 en 25 jaar door hen aan te moedigen in een persoonlijke relatie met Christus te leven, een leven te leiden dat in overeenstemming is met hun geloof en roeping, en authentieke vriendschappen te ontwikkelen.

Compagnons

Leeftijd 16~25 jaar.  Naast de aspecten die bij de afdelingen voor de Vonkjes en de Verkenners aan bod komen, ligt de nadruk bij de Compagnons vooral op het opdoen van ervaring in het ‘getuigen’ van het geloof.

Voor meer informatie kunt u naar de website van de Adventjeugd: aj-ja.be

 

AMiCUS

Een platz voor…

CONNECT: We streven ernaar om studenten in contact te brengen met hun leeftijdsgenoten, hun kerk en hun gemeenschap.
REFLECTEREN: We moedigen studenten aan om een onderzoekende geest te ontwikkelen en voor zichzelf te denken.
MEET JEZUS: We willen de studenten helpen om zich met Jezus te verbinden en in een nauwere relatie met hem te groeien.
BE: We proberen studenten te helpen de beste mens te worden die ze kunnen zijn.
ACT: We roepen studenten op om proactief te zijn in het maken van een positieve impact op het leven van mensen en hun gemeenschappen, en om hun gevoel voor missie te ontdekken.Een plaats voor…

Voor meer informatie kunt u naar de website : amicus.adventist.be

Reacties zijn gesloten.