Adventjeugd

Logo Advent JeugdHet Jeugddepartement van de kerk coördineert de Adventjeugd (AJ), een organisatie waarin niet alleen jeugd uit de eigen kerk welkom is, maar waar de deur openstaat voor iedereen, zonder onderscheid van cultuur of godsdienstige/filosofische overtuiging, in een geest van eerbied voor ieders eigenheid.

De AJ wordt geleid door de AJ-staf:

  • Philippe Leduc – Aalmoezenier
  • Valérie Ballieux – Secretaris
  • Dorel Batrinu – Voorzitter asbl Jeunesse Adventiste (JA)
  • Maud Lerandy – Secretaris asbl JA
  • Victor Lienard – Penningmeester asbl JA
  • Elisa Boissezon – Lid asbl JA
  • Esther Heinze – Voorzitter vzw Adventjeugd (AJ)
  • Naomi Segers – Secretaris vzw AJ
  • Ruben Goetschalckx – Penningmeester vzw AJ
  • Markus Hartmann – lid vzw AJ

Vanaf 2007 heeft de Adventjeugd een officiële, wettelijke vorm gekregen door de oprichting van verenigingen in de beide landstalen, nl. VZW Adventjeugd Vlaanderen en ASBL Jeunesse Adventiste en Communauté Française.

Het jeugdwerk is onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: Vonkjes, Verkenners en Compagnons.

logotisonVonkjes

Leeftijd 7-11 jaar.  Het accent ligt op sport en spel, maar ook op het contact met de natuur en knutselen, waarbij het geestelijke element de basis vormt.

logoexploVerkenners

Leeftijd 12-16 jaar.  Zoals de naam aangeeft wil men in deze leeftijdsgroep vooral de nieuwsgierigheid prikkelen. Dat geldt voor allerlei gebieden van het dagelijks leven. De ontmoeting met de natuur is van groot belang, maar natuurlijk vooral ook het verkennen van de weg die naar Jezus leidt.

Ambassador_logoCompagnons

Leeftijd 17~20 jaar.  Naast de aspecten die bij de afdelingen voor de Vonkjes en de Verkenners aan bod komen, ligt de nadruk bij de Compagnons vooral op het opdoen van ervaring in het ‘getuigen’ van het geloof.

Voor meer informatie kunt u naar de website van de Adventjeugd: www.aj-ja.be

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.