Andere protestantse kerken (VPKB)

De Zevendedags Adventisten streven ernaar om goede banden te onderhouden met andere christenen, in het bijzonder met Protestantse gemeenschappen waarmee zij zich verwant voelen. Over het algemeen is er echter grote aarzeling om zich aan te sluiten bij oecumenische organisaties, omdat adventisten graag het unieke van hun kerk, en van de wijze waarop zij hun opdracht zien, willen onderstrepen. De wijze waarop adventisten hun relatie met andere kerken en stromingen vormgeven verschilt echter van regio tot regio en is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

In België heeft de Adventkerk besloten een nauwe samenwerkingsrelatie aan te gaan met de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Samen met een aantal andere Belgische kerkgenootschappen (Unie van Baptisten in België, Association ‘Vie et Lumière’, Evangelische Lutherse Kerk, Leger des Heils, Eglise Methodiste Libre en Belgique) heeft de Federatie van Adventkerken in België en Luxemburg de status van ‘partnerkerk’ van de VPKB.  Deze relatie is vooral van belang omdat er op die manier een gezamenlijk Protestants geluid kan klinken, met name richting overheid.

Reacties zijn gesloten.