Balans van de financiële vergadering

Op 16 juni vond de Algemene Vergadering over de financiën plaats, een gelegenheid om de balans op te maken van de boekhoudkundige situatie van onze Federatie.

Nadat ze de talrijke verkeershindernissen hadden omzeild om het centrum van Brussel te bereiken, konden de ongeveer honderd aanwezige afgevaardigden een moment van bezinning nemen dankzij Karine Eloidin, penningmeester bij de Frans-Belgische Unie.

Karine sprak over het parcours van Martin Luther King, zijn droom en zijn toespraken die de harten van mensen konden raken. Ze moedigde ons aan om authentiek te blijven in onze uitspraken, om samen door te gaan, ook al kost het tijd, ook al is het moeilijk. En vooral: om nooit te stoppen met dromen, om onze droom niet los te laten en om ze waar te maken.

Na deze deugddoende aanmoediging nam Christian Sabot, penningmeester van onze Federatie, het meer formele deel van de vergadering voor zich, onder voorzitterschap van Ruben de Abreu, voorzitter van de Frans-Belgische Unie.

Christian nam eerst de tijd om een ​​korte, educatieve presentatie te geven voor degenen die minder ervaring hadden met boekhoudkundige zaken, voordat hij de rekeningen van onze Federatie presenteerde.

De rol van een penningmeester is meervoudig. Hij zorgt eerst en vooral voor het innen van de tienden en offergaven die afkomstig zijn van plaatselijke kerken. Het is dan zijn taak om, in overeenstemming met de werkingsregels van de wereldkerk, een deel ervan terug over te dragen aan de betrokken autoriteiten (de FBU, de campus van Salève, enz.) en de rest te verdelen volgens de behoeften. De tienden worden voornamelijk gebruikt om werknemers te betalen en de werkingskosten van de Federatie, de pijlers en de departementen te dekken.

Dit is slechts een korte samenvatting, het werk omvat uiteraard honderden boekhoudkundige verwerkingen, en evenveel ondersteunende documenten en coderingen. En laat ons daarbij ook de talrijke e-mails of telefoontjes niet vergeten om de informatie, documenten en betalingen te verzamelen die essentieel zijn voor een goede boekhouding.

En dat is niet alles. Een ander belangrijk en tijdrovend onderdeel van het werk van de penningmeester ligt in het beheer van het vastgoedvermogen van onze Federatie. Daaronder valt het beheer van huurders, schadegevallen, aanvragen voor logistieke en financiële steun van lokale kerken, het zoeken naar dienstverleners en de verkoop of aankoop van nieuwe gebouwen…, er is zeker geen tekort aan werk!

Met onder andere de Federatie, de Jeugd, de gebouwen en enkele non-profit organisaties die rondom de Federatie draaien, beheert Christian maar liefst 7 verschillende boekhoudingen.

Maar een penningmeester is ook een beheerder. Hij deelt zijn expertise en advies tijdens werkvergaderingen, AdCom (Beperkte comités), ExCom (Federatie comités) en andere bijeenkomsten met verschillende instanties zoals de Unie…

Al meer dan 28 jaar voert Christian Sabot dit werk met toewijding, competentie en betrouwbaarheid uit, wat ook wordt aangetoond door de GCAS, het auditorgaan van de Generale Conferentie. Hij staat ook ten dienste van de lokale penningmeesters, die wij ook bedanken voor hun betrokkenheid bij dit hele proces.

Een uitzonderlijk feit dat we graag even meegeven: het rapport van Christian werd tijdens deze financiële bijeenkomst unaniem aangenomen. Financiën zijn belangrijk, maar vormen slechts één van de middelen die worden ingezet om de missie te dienen. Laten we Christian daarom vooral bedanken voor zijn actieve en gewaardeerde deelname op het gebied van missie.

Reacties zijn gesloten.