Calendar

nov
11
do
AMALF Virtual Congress
nov 11 @ 13:45 – nov 13 @ 22:00

THE ANNUAL AMALF CONGRESS IS COMING ONLINE VERY SOON!

Each year, the health professionals of AMALF (Association Médicale Adventiste de Langue Française) propose a congress on health topics that are relevant to our times. This meeting is open to all, both to professionals and to people wishing to be trained or informed.

A CHRISTIAN LOOK AT MEDICAL PRACTICES

If our modern medicine has gained much in technicality, it also seems to have lost much in humanity. Many people are therefore turning to A.C.M. (Alternative and Complementary Medicine).

What visions of health underlie alternative medicines? How effective are they? How does our faith influence our therapeutic choice? What philosophy of health does the Bible give us?

AMALF invites you to reflect together on this theme during its virtual congress from 11 to 13 November 2021.
Find all the information and register for free by clicking on: www.amalf.org

AMALF virtueel congres
nov 11 @ 13:45 – nov 13 @ 22:00

HET JAARLIJKSE AMALF CONGRES KOMT ZEER BINNENKORT ONLINE!

De gezondheidswerkers van de AMALF (Association Médicale Adventiste de Langue Française) stellen elk jaar een congres voor over gezondheidsthema’s die in onze tijd relevant zijn. Deze bijeenkomst staat open voor iedereen, zowel voor beroepsbeoefenaars als voor mensen die zich willen laten bijscholen of informeren.

EEN CHRISTELIJKE KIJK OP MEDISCHE PRAKTIJKEN

Als onze moderne geneeskunde veel aan techniciteit heeft gewonnen, lijkt zij ook veel aan menselijkheid te hebben verloren. Veel mensen wenden zich daarom tot A.C.M. (Alternatieve en Aanvullende Geneeskunde).

Welke visies op gezondheid liggen ten grondslag aan alternatieve geneesmiddelen? Hoe effectief zijn ze? Hoe beïnvloedt ons geloof onze therapeutische keuze? Welke filosofie over gezondheid geeft de Bijbel ons?

AMALF nodigt u uit om samen over dit thema na te denken tijdens haar virtuele congres van 11 tot 13 november 2021.
Vind alle informatie en schrijf je gratis in door te klikken op: www.amalf.org

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.