Fede-Info april 2023

Voor deze laatste Fede Info van het mandaat 2019-2023 is een groot deel gewijd aan het leven van de plaatselijke kerken, dat weer kleur heeft gekregen door het einde van de pandemie. U zult met name zien dat de plaatselijke jeugdgroepen bijzonder dynamisch en ondernemend zijn geweest, zoals in het geval van het AJ-departement, die verschillende opmerkelijke evenementen heeft georganiseerd. Ook andere departementen zijn uit de sluimerstand gekomen om succesvolle bijeenkomsten aan te bieden. Verder vindt u nieuws van de Federatie, de verwelkoming van ons nieuwe pastorale echtpaar en een eerbetoon aan Daniëlle Boumann. En niet te vergeten het redactioneel van Jeroen Tuinstra in verband met de volgende Algemene Administratieve Vergadering die we binnenkort zullen meemaken. Veel leesplezier en tot ziens in het volgende mandaat.

Fede-Info april 2023

Fede-Info oktober 2022

Via het hoofdartikel van Jeroen Tuinstra stelt deze Fédé Info een belangrijke vraag aan de orde: zijn onze kerken veilig? Bieden zij voldoende ruimte om te spreken en te vertrouwen? Zijn zij opgeleid en uitgerust om met crises of mensen in nood om te gaan? U vindt ook de gebruikelijke rubrieken waarin de opmerkelijke activiteiten van de groepen en kerken worden beschreven, alsmede samenvattingen van de zomeractiviteiten, vooral onder de jeugd. U zult ook de gloednieuwe ADRA Foodtruck ontdekken, evenals het administratieve nieuws van de Federatie en een grote pagina gewijd aan de 61e zitting van de Generale Conferentie. Neem tenslotte nota van het baan-aanbod voor een administratieve functie.

Fede-Info oktober 2022

Fede-Info april 2022

Met de terugkeer van de lente, is hier een nieuwe uitgave van de Fede-Info. Na de beperkingen van de pandemie zult u merken dat er eindelijk verscheidene dopen hebben plaatsgevonden, voornamelijk van jongeren. Jongeren hebben ook veel activiteiten meegemaakt, zowel op federaal niveau met carnavalskampen of stages, als op lokaal niveau met activiteiten in verband met onder meer de Wereldjongerendag. Het ESDA-departement heeft twee speciale dagen gehouden, waarop zij mensen heeft ontmoet en boeken en uitnodigingen voor bijbelcursussen heeft uitgedeeld. Een andere federale activiteit die het begin van het jaar markeerde was de Bijbelquiz; u vindt enkele reacties van de deelnemers en de rangschikking. En natuurlijk zal ADRA verslag uitbrengen over de acties die worden ondernomen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Let ook op het redactioneel van Jeroen Tuinstra over het delicate onderwerp van Gods tussenkomsten en het artikel van Christian Sabot over de situatie van de tienden in onze Federatie. Tenslotte zult u de gezichten van onze nieuwe voorgangers ontdekken, evenals de veranderingen van opdracht binnen het pastorale team.

Fede-Info april 2022

Fede-Info oktober 2021

De eerste Fede-Info verscheen in 1984. Het toeval wil dat deze honderdste uitgave samenvalt met het honderdjarig bestaan van onze Federatie. U zult dan ook een aantal artikelen aantreffen in verband met deze verjaardag. Het hoofdartikel van Jeroen Tuinstra, getiteld ‘Een nieuw begin’, geeft u de gelegenheid om na te denken over hoe wij de toekomst van onze kerk zien. En inderdaad, de activiteiten komen weer op gang, zoals het geval is met de jeugdafdeling, die deze zomer verschillende activiteiten heeft georganiseerd, of met een nieuwe groep die officieel is erkend in Geraardsbergen. Helaas zal het woord vertrek ook de dood van twee collega’s weergeven aan wie wij hulde brengen. Afgelopen zomer stond natuurlijk in het teken van de overstromingen in België en u kunt lezen hoe ADRA betrokken was bij de hulp aan de slachtoffers. Ook zullen de woorden “vertrek en nieuw” dubbel opgaan voor de veranderingen in het pastoraal corps. Tot slot vindt u enkele artikelen van onze penningmeester, Christian Sabot. Veel leesplezier en een goede nieuwe start!

Fede-Info oktober 2021