Fede-Info maart 2020

Terwijl ons gebied op weg is naar een steeds meer gemarkeerde insluiting, is het belangrijk om de link te behouden die ons verenigt en om u te blijven informeren over de gebeurtenissen die onze Federatie de afgelopen maanden hebben gekenmerkt. Zo keert deze editie van de Fede-Info terug naar de nieuwjaarsreceptie en de uitdagende en opvallende speech van onze voorzitter, Jeroen Tuinstra. Maar deze editie van maart brengt ook hulde aan twee innemende persoonlijkheden die ons eind 2019 verlieten: Jean Geeroms en Josiane Branche-Jeurissen. U vindt er ook een punt over de financiële situatie en het budget van onze penningmeester, Christian Sabot, evenals over de laatste benoemingen van het Federatiebestuur, met name de verschillende commissies en bepaalde afdelingshoofden. Zoals gebruikelijk zal de Fede-Info ook rapporteren over de activiteiten van de Pijlers, departementen en ADRA, zonder de dynamiek van onze lokale gemeenten niet te vergeten.

Fede-Info maart 2020

Fede-Info oktober 2019

Fede-Info oktober 2019Na enkele maanden afwezigheid is hier de Fede-Info van de nieuwe mandaat. Inderdaad, afgelopen juni werd de vierjaarlijkse Administratieve Vergadering gehouden. U vindt de details op de nieuwspagina’s van de Federatie en de presentatie van de nieuwkomers in het federale landschap. In deze editie worden ook de vele activiteiten van de Jeugd getoond. Ten slotte zal het nieuws van de lokale kerken getuigen van de dynamiek en de inzet van onze leden. Dit alles zonder de inleidende woorden van herkozen president Jeroen Tuinstra te vergeten, wiens redactioneel de lezer aanzet tot actie en reflectie.

Fede-Info oktober 2019

Fede-Info maart 2019

Voor het eerste nummer van 2019 bespreekt de Fede-Info verschillende evenementen die het einde van 2018 markeerden, zoals het Geestelijk Congres van oktober, het congres van de jeugd of de pastorale over het thema geweldloosheid in Nederland. Deze editie is uiteraard een eerbetoon aan onze collega en vriend Michel Mayeur, die afgelopen november is overleden. Het begin van het jaar werd gekenmerkt door verschillende trainingen voor jeugd- en kinderleiders, evenals de traditionele ‘Bijbelraadselnamiddag’. Ten slotte zul je een aantal projecten van ADRA Luxembourg en enkele lokale initiatieven ontdekken die opnieuw aantonen dat onze twee kleine landen aan het werk zijn om het evangelie te verkondigen.

Fede-Info maart 2019

Fede-Info oktober 2018

De Fede-Info is terug en u kunt de vele activiteiten die zijn beleefd in onze Federatie maar ook buiten de grenzen, te beginnen met een samenvatting van de Administratieve Vergadering van de Frans-Belgische Unie die haar nieuwe leiders heeft gekozen voor de komende vijf jaar volgen. Veel veranderingen hebben ook plaatsgevonden binnen het pastorale team en de kerken en zijn samengevat in de administratieve sectie. De departementen Jeugd en Kinderpastoraat zijn de afgelopen maanden bijzonder actief geweest en bieden verschillende samenvattingen van de lente- en zomeractiviteiten. Sommige kerken geven je ook hun nieuws. Tot slot vindt u in deze Fede-Info een overdenking van Carlos Rivero, hoofd van de pijler Vorming & Missie, evenals de federale kalender voor het jaar 2019.

Fede-Info oktober 2018