Bijbelstudies over Psalmen

ln het kader van de Sabbatschool (wekelijkse studie van een bijbels thema of boek gedurende een kwartaal), vindt u hieronder verschillende studies over het boek Psalmen – 1e kwartaal 2024. 1 – Introductie over Psalmen 2 – Leer ons bidden 3 – De Heer regeert 4 – De Heer hoort…

Verder lezen

11 & 12 Eenheid

Beste mensen, In bijlage de studies 11 en 12. 11. Eenheid Q4 2018 “Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden…” – Johannes 4:23 12. Eenheid Q4 2018…

Verder lezen

10. Eenheid en verbroken relaties

“Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diens­ten bewijzen. 12Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt 13en ik hem graag bij me gehouden had.”…

Verder lezen