De Belgisch-Luxemburgse Federatie

De Frans-Belgische Unie overkoepelt drie conferenties (ook wel ‘federaties’) genoemd. De kleinste daarvan is de Belgisch-Luxemburgse Federatie, met haar ca. 2.900 leden in 36 plaatselijke kerken en groepen. Het kantoor van de Federatie (BLF) is gelegen in de Ernest Allardstraat 11-13 te 1000 Brussel .

De Federatie wordt geleid door een bestuur dat voor een periode van vier jaar wordt gekozen door afgevaardigden vanuit alle gemeenten en groepen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks bestuur, maar alle belangrijke zaken worden aan het grotere Federatiebestuur voorgelegd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Administratief Comité (Adcom)

Jeroen Tuinstra, voorzitter
Edouard Ajinça, algemeen secretaris
Christian Sabot, penningmeester
Ricardo Pereira, hoofd pijler vorming & missie
Philippe Leduc, hoofd pijler jeugd & gezin

Federatiebestuur (Excom)

David Carballo
Verena Cools
Gerrit Decock
Ion Georgescu
Claudiu Gorbanescu
Jackie Ngalula Mubedi
Igor Myagchev
Giuseppe Ruocco

Reacties zijn gesloten.