De Belgisch-Luxemburgse Federatie

De Frans-Belgische Unie overkoepelt drie conferenties (ook wel ‘federaties’) genoemd. De kleinste daarvan is de Belgisch-Luxemburgse Federatie, met haar ca. 2.900 leden in 36 plaatselijke kerken en groepen. Het kantoor van de Federatie (BLF) is gelegen in de Ernest Allardstraat 11-13 te 1000 Brussel .

De Federatie wordt geleid door een bestuur dat voor een periode van vier jaar wordt gekozen door afgevaardigden vanuit alle gemeenten en groepen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks bestuur, maar alle belangrijke zaken worden aan het grotere Federatiebestuur voorgelegd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Administratief Comité (Adcom)

Yves Pierre, voorzitter
Fabio LUNA, algemeen secretaris
Christian SABOT, penningmeester
David CARBALLO, hoofd pijler vorming & missie
Jérôme RAUCY, hoofd pijler jeugd & gezin

Federatiebestuur (Excom)

Jean Martial AMIA NKOLO
Luisa Fernanda DELGADO
Anna SCARLINO
Ana SOUSA SIMOES
Alina SIMIONA-MONCANU
Thirza VAN DEN BROEK-REIS
Mélanie VERENNE-MAYEUR
David VERREYDT

Reacties zijn gesloten.