Dit geloven wij

Wat adventisten geloven zou je onder twee kopjes kunnen samenvatten: (a) wat zij gemeenschappelijk hebben met veel andere christenen; en (b) wat specifiek is voor de eigen geloofsgemeenschap.

Adventisten geloven in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus Christus, de Zoon van God, is voor hen de Verlosser die zowel volledig God is als volledige mens werd. De Heilige Geest is de derde goddelijke Persoon die ons in ons geloofsleven voortdurend bijstaat.

God heeft tot de mens gesproken via de Bijbel, het geïnspireerde boek dat de basis is voor alle geloofspunten en de gids is voor onze manier van leven.

Maar God heeft zich op een nog directere manier bekendgemaakt door mens te worden. Jezus Christus kwam op bovennatuurlijke wijze naar de aarde. Hij leefde er, en leed en stierf voor de mensheid. Door zijn daad van liefde is er een uitweg uit de zonde en komt eeuwig leven binnen ons bereik. De christen leeft vanuit de hoop dat Jezus volgens zijn belofte terugkeert naar deze wereld en een einde maakt aan alle leed, ziekte en dood. Allerlei ontwikkelingen in deze wereld zijn ‘tekenen’ dat dit moment steeds dichterbij komt.

Adventisten benadrukken ook, zoals andere protestanten, de waarde van instellingen zoals de doop en het avondmaal.

Het verschil met andere christenen dat het meeste opvalt is het feit dat adventisten hun rustdag houden op de zevende dag van de week (zaterdag, sabbat), en niet op de eerste dag (zondag).

Vanaf het begin van hun geschiedenis hebben de adventisten de nadruk gelegd op de belangrijkheid van bijbelse profetieën. In hun uitleg verschillen zij op veel punten van andere christenen.

Geleidelijk aan wordt hun afwijkende standpunt ten aanzien van de toestand van de mens in de dood ook door veel andere christenen gedeeld. Adventisten geloven niet in een onsterfelijke ziel die onafhankelijk van het lichaam meteen na de dood voortleeft, maar eerder dat iemand die sterft in een soort ‘slaap’ terechtkomt, totdat bij de wederkomst de opwekking van de doden plaatsvindt.

‘Rentmeesterschap’ is in de Adventkerk ook een belangrijk onderwerp. God is de eigenaar van alles, ook van onze financiële middelen. Hij komt op de eerste plaats en adventisten geven dan ook tien procent van hun inkomen terug aan hun Heer. Rentmeesterschap houdt ook een verantwoordelijkheid in voor het lichaam dat we ontvangen hebben. Gezond leven, het zich onthouden van schadelijke stoffen (o.a. tabak en alcohol) en van bepaalde soorten voeding, is daarop gebaseerd.

Zevendedags Adventisten geloven niet dat zij de enige christenen zijn die behouden zullen worden, maar zijn ervan overtuigd dat zij belangrijke inzichten hebben die de meeste andere christenen missen en dat zij daarom een taak hebben om iedereen in deze wereld daarover te vertellen. Daarvoor zetten zij zich van ganser harte in.

Zie de 28 Fundamentele Geloofswaarheden

Reacties zijn gesloten.