Een wereldkerk

De Kerk van de Zevendedags Adventisten is in het midden van de negentiende eeuw in het noordoosten van de Verenigde Staten ontstaan. De leiders van het eerste uur waren afkomstig uit allerlei verschillende richtingen en het is dan ook niet vreemd dat de kerk de invloeden van allerlei tradities heeft ondergaan. Dat geldt vooral voor de manier waarop de kerk is georganiseerd. Op basis van een aantal duidelijke bijbelse basisprincipes heeft zich een organisatiemodel ontwikkeld dat Amerikaanse trekken vertoont, maar ook kenmerken heeft die doen denken aan een aantal Protestantse richtingen. De organisatievorm heeft zich voortdurend aangepast aan veranderende situaties. Toen de kerk zich over de gehele wereld verspreidde maakte dat ingrijpende reorganisaties noodzakelijk.

De Adventistische Wereldkerk wordt bestuurd door een zgn. ‘Generale Conferentie’, die in het hoofdkantoor in Silver Spring (vlak bij Washington DC) zetelt. Daar worden wereldwijde activiteiten georganiseerd. Vertegenwoordigers uit de gehele wereld komen regelmatig samen om in gezamenlijk overleg een beleid uit te stippelen.

De wereld is verdeeld in dertien regio’s (divisies), die logistieke steun bieden aan kleinere eenheden, de zgn. unies.  Een unie vormt het overkoepelende orgaan dat de kerkelijke werkzaamheden in een of meerdere landen coördineert (met uitzondering van sommige grote landen waarin meer dan één unie wenselijk is). Meestal bestaat een ‘unie’ weer uit ‘conferenties’  (federaties).  De activiteiten van een groep van lokale kerken worden gecoördineerd door deze conferenties.

Website van de Generale Conferentie.

Reacties zijn gesloten.