Federatie adviseert het sluiten van de kerken

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Nadat het in verschillende Europese landen opdook, zijn er ook in België gevallen van het nieuwe coronavirus ontdekt. De Belgische en Luxemburgse gezondheidsautoriteiten doen hun uiterste best om de verspreiding van het virus verder te voorkomen. De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn de afgelopen week in een stroomversnelling gekomen. Diverse instanties, verenigingen en evenementen sluiten de deuren of zijn geannuleerd. In de ons omringende landen hebben verschillende kerken al besloten de deuren te sluiten en maximale voorzorgsmaatregelen te nemen. De Inter-Europese Divisie heeft besloten ook al haar evenementen en vergaderingen op te schorten of te annuleren.

De Federatie geeft aan het belangrijk te vinden alles te doen om de verspreiding van het virus tegen te werken en de gezondheid van de medemens voorop te stellen, volgens een rondschrijven aan alle gemeenten. “In onze kerken komen verschillende risicogroepen bij elkaar en in dat licht willen we dan ook adviseren om vanaf aanstaande Sabbat 14 maart alle samenkomsten en erediensten tot nader order te annuleren. Dit geld ook voor de activiteiten van de jeugd. Tevens zullen alle geplande activiteiten van de Federatie uitgesteld of geannuleerd worden, inclusief Global Youth Day.”

Verder erkent de Federatie dat dit advies de nodige uitdagingen voor de lokale gemeenten met zich meebrengt. Ze geeft dan ook aan dat ze in de komende week alternatieven voor de erediensten wil aanbieden. De voorzitter, Jeroen Tuinstra, sluit het rondschrijven af met de woorden: “Gebruik de komende Sabbatten voor gebed, meditatie en Bijbelstudie, individueel of in het gezin. Gedenk al diegenen die ziek zijn. Ondanks deze tijd van onzekerheid en angst kunnen we berusten in de zekerheid dat God zijn mensen nooit alleen laat.”

Het advies komt nadat een week eerder de Federatie een rondschrijven deed met verschillende adviezen hoe zich te weren tegen het virus en het verspreiden van het virus te voorkomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.