Financiën

De Adventkerk kan een actieve en groeiende kerk zijn omdat de leden gul zijn in het verschaffen van de nodige middelen (zie: statistieken). Een betrekkelijk klein deel van wat de leden geven blijft voor lokale doeleinden in de plaatselijke kerk. Het grootste deel van de kerkelijke inkomsten wordt centraal beheerd. Daarmee worden de salarissen van de predikanten en van andere bedienden betaald.

In alle lagen van de kerkelijke organisatie vindt regelmatig accountscontrole plaats.

De kerkgebouwen in de Belgisch-Luxemburgse Federatie (een twintigtal) worden zo goed mogelijk geëxploiteerd, want reguliere gaven (zoals ‘tienden’) worden voor dat doel niet gebruikt.

In het algemeen is het de gewoonte dat de kerkleden hun ‘tienden’ en andere gaven afdragen via de penningmeester van hun gemeente, hetzij door overmaking op een plaatselijke bankrekening of via de wekelijkse collecte.

De ‘tienden’ worden door de plaatselijke penningmeester doorgestuurd naar het kantoor van de Belgisch-Luxemburgse Federatie.  De andere gaven worden doorgezonden of blijven in de plaatselijke kerk, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn gegeven.

Soms geeft men er de voorkeur aan om tienden en gaven rechtstreeks naar het kantoor van de Federatie over te maken.  Het bankrekeningnummer dat daarvoor dient te worden gebruikt is :

BIC: BBRUBEBB
IBAN: BE47 3100 1698 4180

Graag duidelijke vermelding of het tienden of andere gaven betreft. In dat laatste geval moet worden aangegeven voor welk doel de gaven bestemd zijn.

Christian Sabot is gekozen als verantwoordelijke voor de financiën van de Federatie.

Financiële Verklaring GCAS 2015

Reacties zijn gesloten.