Geestelijk Congres in Luxemburg

Het was in de jeugdherberg van Echternach aan de kant van het meer dat het Luxemburgse Geestelijk congres op 5 oktober plaatsvond. De sporthal omgebouwd tot een plaats van aanbidding voor de gelegenheid werd gevuld met bijna 250 broeders en zusters uit Luxemburg en België, maar ook uit buurlanden Frankrijk en Duitsland.

John Graz, voormalig verantwoordelijke voor het departement Godsdienstvrijheid bij de Generale Conferentie en Marc Brimeyer, ouderling van de gemeente Mersch

John Graz, die 20 jaar lang verantwoordelijk was voor het departement Godsdienstvrijheid op de Generale Conferentie, was de gastspreker. Tijdens zijn preek liet hij ons nadenken over het belangrijke thema “Waarheid of vrijheid? Moeten we de vrijheid verdedigen voor de vijanden van de waarheid?” Waarheid en vrijheid gaan in feite hand in hand en kunnen niet los worden gezien van de verkondiging van het evangelie. Kunnen we iemand dwingen te geloven?

Eerder presenteerden Patrick Victor, directeur van de vereniging Portes Ouvertes en Marc Moretti, de regionale manager, de activiteiten van hun organisatie, die zichzelf tot doel hadden de vervolging van christenen over de hele wereld te identificeren. Cijfers en sterke getuigenissen passeerden de revue en maakten iedereen ervan bewust hoe bevoorrecht we waren om nog steeds religieuze vrijheid te hebben in onze westerse landen.

Na de lunchpauze voltooide John Graz de open deur en legde hij uit: “Waarom christenen in de wereld van vandaag worden vervolgd?”. Naar het voorbeeld van Asia Bibi, de jonge Pakistaanse vrouw die in haar land was beschuldigd van godslastering, liet hij zien hoezeer het werk van de verdediging van de godsdienstvrijheid een voortdurende inspanning is en een belangrijke as voor de kerk en haar missie in de wereld.

Congrès du Luxembourg

Roemeense koor van Brussel “Echo céleste”

In het mini-concert dat volgde, vervoerde het Roemeense koor van Brussel “Echo céleste” ons letterlijk naar de hemel door haar melodieus gezang.

Deze dag was gezegend: ondanks het grijze weer had de regen ons gespaard. En het is het gelukkige hart dat de dank natuurlijk werd uitgesproken aan de gasten van de dag, maar ook aan al diegenen die in de schaduw hebben bijgedragen aan het succes van deze mooie dag, vooral de teams die zorgden voor kinderen in de ochtend en middag.

En om een ​​einde te maken aan het congres, stond de hele gemeente op om te zingen, verenigd in één stem en elk in zijn eigen taal, de hymne “Dans tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Seigneur”, als een veelkleurig en veelvoudig gebed gericht tot onze God.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.