Herschikking van pastorale taken

Naar aanleiding van het vertrek van enkele predikanten en van benoemingen tijdens de Algemene Vergadering, was een herschikking van de pastorale taken noodzakelijk.

Het resultaat van deze reorganisatie vindt u in het tabblad ‘Onze organisatie’. U zult ook merken dat meerdere Franstalige predikanten een aanzienlijk aantal kerken onder hun hoede hebben. Aangezien van niemand het onmogelijk verwacht kan worden, werd besloten dat een principe van rotatie zou worden toegepast, waardoor sommige kerken enige tijd zelfstandiger zullen moeten functioneren.

Aan de Nederlandstalige kant is de Federatie actief op zoek naar kwaliteitsvolle predikanten. Dit proces vraagt echter veel tijd omdat de noodzaak om de taal van Guido Gezelle te beheersen de zoektocht zéér moeilijk maakt.

Vermelden we nog dat het tweede stagejaar van Jérôme Raucy gevalideerd is. Zijn status werd veranderd van stagiaire naar geautoriseerde predikant. Het eerste stagejaar van Thirza van den Broek en Marcelo Reis wordt binnenkort geëvalueerd.

Icons : freepik.com

Reacties zijn gesloten.