Langzaam maar zeker

Vorig jaar heeft het Federatieteam ingrijpende veranderingen ondergaan, zowel op het vlak van bestuurders als van verantwoordelijken voor de verschillende pijlers. Sleutelfiguren hebben plaatsgemaakt voor nieuwe enthousiaste en toegewijde medewerkers, die echter wel moesten wennen aan hun veelomvattende nieuwe taak. Dit verklaart mede de winterslaap waarin deze website verkeerde.

Het goede nieuws is dat alles langzaam maar zeker in de plooi begint te vallen.

Voor enkele departementen zijn verantwoordelijken benoemd of herbenoemd:

Yvonne Ajinça Briand neemt weer toegewijd en enthousiast het Vrouwenpastoraat op zich.

Violeta Tudor blijft het Departement Gezondheid verder runnen. In april staat een vorming gepland – zie kalender.

Inge Pollin heeft tal van nieuwe projecten voor het Departement ESDA dat ondertussen Woord van Hoop is geworden.

Felipe-Daniel Delgado is de nieuwe verantwoordelijke voor IEBC.

Inge en Felipe wachten met ongeduld op de opstart van de nieuwe website om Bijbelcursussen per correspondentie te promoten en te beheren.

Mihai Tomescu vervoegt het team met zijn technische vaardigheden.

Andere departementen blijven voorlopig zonder verantwoordelijke, zoals het Kinderpastoraat, het Dienstwerk voor Speciale Behoeften, Godsdienstvrijheid… Het vinden van beschikbare competente en gemotiveerde mensen van goede wil is niet eenvoudig. Aarzel niet om ons te contacteren als je ergens wil bijdragen.

Op het niveau van de bestuurders en het Federatiebestuur vallen de zaken ook op hun plaats. De dossiers worden één voor één heropend, wat echter niet betekent dat de oplossingen eenvoudig en voor onmiddellijk zijn.

Een van de projecten die dit najaar helaas niet kan plaatsvinden is het geestelijk congres. De huur van een zaal is problematisch, zowel op financieel vlak als qua beschikbaarheid. Wij wanhopen zeker niet en geloven tegen oktober 2025 een oplossing te vinden.

Dank u om het team te steunen in uw gebeden en gedachten. Tot binnenkort voor meer nieuws.

Reacties zijn gesloten.