Sabbatschool

Nog voordat de Adventkerk in 1863 officieel werd georganiseerd werd en de naam ‘zevendedags adventisten’ koos, bestond de ‘sabbatschool’ al een aantal jaren. Geïnspireerd door het instituut van de zondagsschool, zoals die in het koloniale Amerika bestond (in eerste instantie alleen voor volwassenen), ontstond de sabbatschool als het ideale medium om de Bijbelkennis van de kerkbezoekers (kerkleden zowel als belangstellenden) te vergroten en het zendingsbewustzijn onder de deelnemers te stimuleren.

Nog steeds is de sabbatschool een uiterst belangrijk onderdeel van de adventistische kerkdienst. Voordat de eredienst begint (waarin preek, samenzang en gebed de belangrijkste ingrediënten zijn) wordt er een uur aan Bijbelstudie gewijd, aan de hand van een themaboekje voor 13 achtereenvolgende weken. Vaak gebeurt de discussie in kleine groepen.

Het sabbatschool departement vormt een onderdeel van de pijler Vorming & Missie. Johan Delameillieure coördineert het aanvullende studiemateriaal voor de sabbatschool.

Het sabbatschoollesmateriaal kan besteld worden bij de lokale gemeente. Het lesboekje bestaat in verschillende talen.

Een aanvullende studie op de wekelijkse sabbatschool kunt u hier vinden.

Reacties zijn gesloten.