Vorming & Missie

Dit departement is tweeledig, het coördineert de verschillende trainingsprogramma’s van de federatie en het coördineert de verschillende evangelisatie- en missieprogramma’s. Het hoofddoel is training. De Adventkerk gelooft in het priesterschap van alle gelovigen (1 Petrus 2:5), waar elk lid bij kan dragen aan het leven en de ontwikkeling van de kerk. Adventisten geloven ook dat elke persoon gaven ontvangt van de heilige Geest om de gemeente op te bouwen en te versterken (1 Korintiërs 12:4-7). Dit departement heeft de verantwoording om leden toe te rusten en te trainen zodat ze hun geestelijke gaven kunnen gebruiken.

Dit wordt voornamelijk gedaan door eendaagse trainingssessies of weekenden. Verschillende experts worden uitgenodigd om aspecten van het werk waartoe leden gekozen zijn (bijvoorbeerld ouderlingen en diakenen) of the gaven die ze hebben ontvangen (voorganger, ontwikkelen van kinderprogramma’s, etc.) te belichten.

Het missie onderdeel van het departement heeft te maken met het coördineren van de evangelisatieprogramma’s. Je zou zeggen dat een kerk geen specifiek departement nodig heeft voor evangelisatie. Alles wat een kerk doet is per slot van rekening evangelisatie. Anderen het verhaal van de goede boodschap van het evangelie vertellen en activiteiten om mensen uit te nodigen om ook te leven naar de principes van de Bijbel is evangelisatie. Toch is het belangrijk dat al deze activiteiten gecoördineerd worden en dat leven geïnspireerd raken om te getuigen van hun geloof.

De focus van evangelisatie ligt voornamelijk op het trainen van leden, zodat ze een beter begrip van hun geloof krijgen. Ze worden ook getraind in hoe ze kunnen getuigen van hun geloof op een persoonlijk niveau en ze worden geholpen in het planten van kerken.

David Carballo is gekozen om het departement Vorming & Missie te leiden.

 

Reacties zijn gesloten.