Op zoek naar Opwekking

10 dagen van gebed 2021Dit jaar nodigen we u uit om tijdens tien dagen van gebed opwekking te zoeken door de kracht van de Heilige
Geest. Maak tijdens het bidden aanspraak op Gods belofte aan Zerubbabel als de uwe: “Niet door kracht
noch door geweld, maar door Mijn Geest’, zegt de Heer der heerscharen” (Zacharia 4:6). Met andere
woorden: ‘Wat u ook van plan bent, zal noch slagen door de macht van een leger, noch door menselijke
kracht; eerder zal Mijn Geest het volbrengen! Ik, de Almachtige God, beloof dit (vertaald door Helmut Haubeil
Ín Hoffnung fur Alle).
God wil vandaag ongelooflijke dingen doen in ons leven en in onze kerkgemeenten. Zijn plannen gaan veel
verder dan onze eigen mogelijkheden, en alleen met een constante gebedsverbinding met Hem kunnen we
de taak uitvoeren die Hij heeft voorbereid. Hij gebiedt ons: “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote,
ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” (Jeremia 33:3).
Bid samen met ons voor opwekking en de beloofde uitstorting van de Heilige Geest. Zoek eerst Gods
koninkrijk en zie hoe Hij de vensters van de hemel opent!

U kunt de themabladen voor elke dag in het Nederlands vinden op TenDaysOfPrayer

Comments are closed.