Vergeef ruimhartig | Rudy Van Moere

itunes pic
“Vergeef ruimhartig” Eredienst Sabbatmorgen (04-07-2020)
| Jezus, Zoon van David is een titel die we regelmatig eens horen. Waar komt deze titel vandaan en wat hebben Jezus en David met elkaar gemeen. Onze spreker Rudy Van Moere probeert hier duidelijkheid in te scheppen aan de hand van twee Bijbelverhalen; Bartimeüs en Simi. Twee personages met elk hun eigen zonde. Hoe reageren Jezus enerzijds en David anderzijds op deze situaties. Wat kunnen wij hieruit leren voor onze eigen geestelijke relatie? Luister en ontdek meer in deze overdenking van Rudy. |

Spreker: Rudy Van Moere | Kinderverhaal: Nathalie | Zang: Emiel, Nathalie, Marc, Paul, Verena | Piano: Dimitri | Productie: StreamTeam – ZDA Antwerpen

Comments are closed.