Zonder Paulus geen Christendom | André Lutters

itunes pic
“Zonder Paulus geen Christendom” Eredienst Sabbatmorgen (25-07-2020)
| Paulus, een man die van tegenstander tot medestander voor het Christendom is geworden. Hoe is zijn bijzondere relatie met God tot stand gekomen? Hoe nam hij Jezus als voorbeeld in zijn leven om een goed mens te zijn? Wat kunnen we van Paulus leren met betrekking tot onze eigen relatie met God op basis van Zijn liefde voor de mens. Dit alles zal duidelijk worden in deze overdenking van André Lutters. |

Spreker: André Lutters | Kinderverhaal: Barbara | Zang: Emiel, Marc, Nathalie, Paul, Svetlana, Verena | Piano: Dimitri, Zvjezdana | Special item: 2 Sides | Productie: StreamTeam – ZDA Antwerpen

Comments are closed.