Administratieve Vergadering van de Federatie

De nieuw gekozen Algemeen Secretaris, Edouard Ajinça met op de achtergrond, Jeroen Tuinstra, de herverkozen voorzitter. © Pedro Torres

Al enkele maanden bereidt onze Federatie zich voor op het beleven van één van de belangrijkste administratieve aspecten: de vierjaarlijkse Algemene Vergadering. Er worden dan immers de rapporten en balansen gepresenteerd van de voorbije ambtsperiode, maar tijdens die ontmoeting wordt ook het nieuwe team gekozen dat de lokale kerken voor de volgende vier jaar zal leiden en ondersteunen.

Op zondag 9 en maandag 10 juni 2019 zijn er dus enkel 180 afgevaardigden samen gekomen in het gebouw aan de Ernest Allardstraat om deze grote vergadering bij te wonen onder het thema: “Geroepen door uw liefde.”

Het zou echter jammer zijn zich enkel te beperken tot het administratieve aspect, zonder de tijd te nemen om samen over onze gezamenlijke boodschap na te denken en die te delen; namelijk het Woord van God. Om ons te begeleiden in onze overdenkingen had de Federatie een oproep gedaan aan de predikant Jean-Claude Verrechia, die momenteel leraar is aan het Adventistische Newbold College. Met tact, humor en goedgezindheid heeft hij laten zien hoe we allemaal geroepen zijn Gods kerk te (her)vormen, ondanks onze soms stompzinnige kanten, ondanks ons plichtverzuim, ondanks de gebreken die we bij anderen ontdekken.

Voor de eerste administratieve stemming had de Vergadering het voorrecht om twee nieuwe kerken binnen de Federatie te verwelkomen: de Spaanstalige Kerk van Bethel en de Roemeense Harmonie, beide in het Brussels Gewest.

Tijdens de presentatie van de rapporten hebben 3 commissies eveneens ijverig gewerkt: de Geloofsbrievencommissie onder leiding van Mario Brito, voorzitter van de Inter-Europese Divisie, de Oriëntatiecommissie onder leiding van Reinder Bruinsma, voormalig voorzitter van onze Federatie en tenslote het Benoemingscomité onder leiding van de voorzitter van de Frans-Belgische Unie, Rúben De Abreu.

v.l.n.r. voormalig Algemeen Secretaris, Christian Bultinck, vertaalster Chantal De Muynck, dagvoorzitter, Wim Altink en parlementarier, Philippe Aurouze. © Pedro Torres

Omdat onze Federatie uit vele facetten, persoonlijkheden en gevoeligheden bestaat, is het niet te verwonderen dat enkele debatten tijd gevergd hebben. Er moet opgemerkt worden hoe moeilijk het is over gevoelige onderwerpen te spreken en tegelijkertijd de betreffende personen, het principe van vertrouwelijkheid en het onafhankelijk werk van een commissie te respecteren.

Na 2 dagen van intens beraad, heeft de Vergadering haar nieuwe team kunnen samenstellen. Deze is samengesteld uit Jeroen Tuinstra, aftredend en herbenoemt als voorzitter door een duidelijke meerderheid. Edouard Ajinça, huidig predikant van het Groothertogdom Luxemburg en nu de nieuwe Algemeen Secretaris. Christian Sabot die voor de 6e maal de verantwoordelijkheid als penningmeester heeft aanvaard. De pijler Vorming en Missie werd aan Ricardo Pereira toevertrouwd, wiens ervaring op zendingsgebied zeker een plus zal betekenen voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid. Philippe Leduc kan zijn taak bij de pijler Jeugd en Gezin voortzettend, hij kan zo eveneens de vele projecten voortzetten die hij sinds zijn komst in 2015 is begonnen te ontwikkelen.

Vertegenwoordigers van de nieuw erkende kerken: Bethel (Spaanstalig) en Harmony (Roemeens). © Pedro Torres

De leden van het nieuwe Federatiebestuur, die het federale team zal komen versterken zijn: David Carballo, Verena Cools, Gerrit Decock, Ion Georgescu, Claudiu Gorbanescu, Jackie Mubedi, Giuseppe Ruocco en Igor Myagchev. De overgang van het oude naar het nieuwe bestuur is voorzien op 23 juni 2019.

Aan het einde van een mandaat is het ook belangrijk al degenen die een verantwoordelijkheid op zich hebben genomen, te bedanken. Het is vaak een veel groter werk dan ze zich bij aanvang haddden voorgesteld, vol met uitdagingen, maar ook met zeer mooie momenten. Onder al die personen gaat onze dank in het bijzonder uit naar Christian Bultinck en Carlos Rivero, allebei leden van het Dagelijks Bestuur en voor wie hun dienstwerk onder een andere vorm voorgezet zal worden.

Laten we ook de bestuurders van de Unie en de zusterfederaties bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatie van dit evenement.

Moge God het nieuwe team zegenen en hen inspireren met wijsheid en onderscheidingsvermogen bij het volbrengen van hun taak. Moge hij ook zijn geest in elk van ons hart uitstorten om samen te werken om Zijn liefde en Zijn wederkomst te verkondigen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.