Boodschap Ted Wilson n.a.v. overstromingen

Beste broeders en zusters in Duitsland en België,

Namens uw wereldfamilie van Zevende-dags Adventisten deel ik onze groeten in de Heer, onze bezorgdheid en onze gebeden voor ieder van u, onze leden in specifieke delen van West-Duitsland en België, en leden in beide landen, die zo’n vreselijke beproeving hebben doorgemaakt met de recente overstromingen die steden en levens hebben verwoest. Wat een afschuwelijke gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden, waarbij zoveel levens verloren zijn gegaan. Onze harten gaan naar u uit. We hebben voor u gebeden en ik heb persoonlijk voor u gebeden. Dit is een kans om de kracht van Gods liefde door u te laten schijnen in een zorgvuldige dienst aan hen die geliefden en bezittingen hebben verloren in het tumult van de overstromingen. Levens zijn op zo’n vreselijke manier ontwricht. Moge de Heer u als leden van de Zevende-dags Adventistengemeente gebruiken in die specifieke overstromingsgebieden en in heel Duitsland en België om de bediening van Christus te laten zien door mensen lichamelijk, sociaal en geestelijk te dienen in deze moeilijke tijd. Dit is echt een voorbeeld van totale betrokkenheid van de leden als onderdeel van de Adventbeweging om mensen voor te bereiden op het aanvaarden van Christus en Zijn spoedige wederkomst. Wat een voorrecht om praktische christelijke zorg en bemoediging te bieden aan hen die in nood verkeren en dan Christus, Zijn Woord, Zijn gerechtigheid, Zijn heiligdomsdienst, Zijn reddende kracht in de grote controverse, Zijn drie engelenboodschappen, Zijn gezondheidsboodschap, Zijn laatste-dag zending naar de wereld inclusief de noodzaak om te pleiten voor de late regen van de Heilige Geest, en Christus’ spoedige wederkomst te verheffen. Moge u in de toekomst kracht putten uit de Bijbelse belofte in Jeremia 33:3—-“Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden en u grote en machtige dingen tonen, die gij niet weet.” God zal zorgen voor Zijn volk en voor hen die Hem om hulp vragen. Moge Hij u bemoediging en geestelijke leiding geven als u Hem zegt: “Ja, Heer, ik zal gaan en uw kostbare boodschap van de laatste dag delen in woorden en in liefdevolle uitingen aan anderen.” Mijn dierbare medekerkleden, wees bemoedigd in de Heer als u voor Hem getuigt door de kracht van de Heilige Geest.

Met vriendelijke christelijke groeten en oprecht de uwe,

Ted N C Wilson
Voorzitter
Generale Conferentie van Zevende-dags Adventisten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.