Fede-Info april 2022

Met de terugkeer van de lente, is hier een nieuwe uitgave van de Fede-Info. Na de beperkingen van de pandemie zult u merken dat er eindelijk verscheidene dopen hebben plaatsgevonden, voornamelijk van jongeren. Jongeren hebben ook veel activiteiten meegemaakt, zowel op federaal niveau met carnavalskampen of stages, als op lokaal niveau met activiteiten in verband met onder meer de Wereldjongerendag. Het ESDA-departement heeft twee speciale dagen gehouden, waarop zij mensen heeft ontmoet en boeken en uitnodigingen voor bijbelcursussen heeft uitgedeeld. Een andere federale activiteit die het begin van het jaar markeerde was de Bijbelquiz; u vindt enkele reacties van de deelnemers en de rangschikking. En natuurlijk zal ADRA verslag uitbrengen over de acties die worden ondernomen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Let ook op het redactioneel van Jeroen Tuinstra over het delicate onderwerp van Gods tussenkomsten en het artikel van Christian Sabot over de situatie van de tienden in onze Federatie. Tenslotte zult u de gezichten van onze nieuwe voorgangers ontdekken, evenals de veranderingen van opdracht binnen het pastorale team.

Fede-Info april 2022

Reacties zijn gesloten.